ISBN: 978-87-997555-3-0

Spredning af offentlig innovation

Hvad kan vi lære af forskningen? Opsamling af indsigter.

Når vi genbruger andres løsninger, kan vi spare udviklingsomkostninger, springe blindgyderne over og komme hurtigere frem til effekten. Og når vi deler vores egne løsninger med andre, kan vi bruge de andres erfaringer med at tilpasse og implementere løsningen til at gøre vores egen løsning endnu bedre. Derfor får alle mere for skattekronerne, når offentlige arbejdspladser hjælper hinanden med at skyde genvej til innovation i stedet for parallelt at udvikle løsninger på de samme problemer.

Denne rapport samler op på en række forskningsmæssige indsigter i, hvordan offentlig innovation spreder sig. Indsigterne giver anledning til nye spørgsmål, som vi stadig mangler svar på – blandt andet fordi der kun er forsket lidt i, hvordan innovation spreder sig i den offentlige sektor. Rapporten bygger derfor også på indsigter fra den private sektor.

En af Center for Offentlig Innovations hovedopgaver er at understøtte, at gode løsninger spreder sig mellem kommunale, regionale og statslige arbejdspladser. På vores vej rundt i landet oplever vi, at der udvikles mange gode løsninger. Der innoveres og eksperimenteres, og offentlig innovation har som felt opnået en vis modenhed. Men nogle af de gode, nye løsninger forankres ikke i tilstrækkelig grad i egen organisation, og de spredes heller ikke systematisk til andre organisationer.

Vi vil med rapporten indlede en dialog om spredning af innovation ved at dele de indsigter, vi selv har opnået. Forskningen bringer os et stykke ad vejen, men der er endnu meget, vi ikke ved, så tøv ikke med at give dit besyv med: Hvad ved du om spredning af innovation? Hvad har vi overset? Hvad skal vi sammen undersøge nærmere?

God læselyst!