ISBN: 978-87-972893-6-5

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Innovationsaktiviteten i den offentlige sektor er høj. 81 procent af de offentlige arbejdspladser er innovative. En vigtig årsag er, at den offentlige sektor ofte samarbejder med private aktører om innovationerne.

Hver fjerde offentlige innovation er skabt i samspil med en privat virksomhed. Med 15.000 offentlige arbejdspladser er det ensbetydende med, at private virksomheder samlet set spiller en positiv rolle i flere tusinde offentlige innovationer.

I denne publikation stiller vi skarpt på, hvordan og hvornår private virksomheder spiller en rolle, og hvordan innovationssamarbejde med virksomhederne adskiller sig fra andre offentlige innovationer. Vi ser på, hvordan samspillet fordeler sig mellem stat, region og kommune og hvorfor. Vi diskuterer potentialet for mere offentligt-privat innovationssamarbejde og peger på en konkret model til at skabe større volumen og innovationshøjde i offentlige indkøb.