ISBN: 978-87-93668-73-7-pdf

Ledelse af digital innovation

Erfaringer fra fem frontløbere.

Alle ledere i kommuner og regioner har brug for at forstå de muligheder, digital teknologi giver for at understøtte og udvikle opgaveløsningen.

At skabe en arbejdsplads, der er god til at arbejde med digital innovation i hverdagen, stiller krav til den enkelte leder.

I denne publikation fremlægges resultaterne af et projekt, der har undersøgt erfaringerne fra fem meget forskellige arbejdspladser, der alle har gode erfaringer på området.

Publikationen er tænkt som en inspiration og hjælp til refleksion for førstelinjeledere, men den kan også bringes i spil i dialogen i ledergrupper, MED-udvalg og andre fora, hvor digitalisering og innovation er på dagsordenen. Ledere kan også bruge publikationen i deres dialog med resten af ledelsessystemet om rammer og vilkår for lokal digitalisering.

Projektet er gennemført af Væksthus for Ledelse i samarbejde med Center for Offentlig Innovation, COI.