ISBN: 978-87-574-3760-7

Innovationsbarometeret

Højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation.

Innovationsbarometeret er verdens første statistik om offentlig innovation. Nu sættes der tal på, hvor mange offentlige arbejdspladser, som indfører nye produkter, serviceydelser, organisationsformer og måder at kommunikere på. Og på den værdi, som skabes i form af fx forøget effektivitet, højere kvalitet, større medarbejdertilfredshed eller bedre borgerinddragelse.

Bogen viser, at kommunale, regionale og statslige arbejdspladser over hele landet skaber ny værdi ved at genbruge andres løsninger, ved at lade medarbejderne spille en nøglerolle og ved at samarbejde med borgere, frivillige, virksomheder, undervisere, forskere og andre offentlige arbejdspladser.

Resultaterne viser, at blandt de offentlige innovationer

 • er 73 pct. helt eller delvist genbrug af andres løsninger
 • sker 79 pct. i samarbejde med andre
 • forbedrer 70 pct. kvaliteten
 • øger 46 pct. effektiviteten
 • spiller begrænset økonomi en rolle i 65 pct. af tilfældene
 • spiller medarbejderne en nøglerolle i 86 pct. af tilfældene
 • er 69 pct. igangsat eller fremmet af politikere
 • sker 63 pct. i samspil med borgerne
 • sker 30 pct. i samspil med private virksomheder
 • sker 21 pct. i samspil med videninstitutioner
 • sker 14 pct. i samspil med frivillige foreninger

De mange nye analyseresultater suppleres af gode råd og eksempler fra 200 praktikere og eksperter i og omkring den offentlige sektor – politikere, offentligt ansatte, virksomheder, vidensinstitutioner, borgere, frivillige foreninger og fonde.

Mød bl.a. idéklinikerne fra Aalborg, forandringsagenten fra Billund, læseguiderne fra Assens, de Ledige med Drive fra Roskilde, opfindersygeplejersken fra Rigshospitalet og vågekonerne på Bornholm, som på hver deres måde skaber ny værdi.

Innovationsbarometeret er udviklet i samarbejde mellem Center for Offentlig Innovation, Danmarks Statistik og Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet.