ISBN: 978-87-999057-8-2

Innovationsbarometeret

Offentlig innovation skaber effektivitet og kvalitet i Norge og Danmark.

Den første udgave af det danske Innovationsbarometer, som udkom i en række udgivelser i 2015 og 2016, er verdens første statistik om offentlig innovation. I 2017 har Center for Offentlig Innovation igen indsamlet data om innovation i den offentlige sektor. De første resultater er allerede formidlet, og i løbet af 2018 offentliggør COI flere resultater fra Innovationsbarometer 2.0.

I denne udgivelse kan vi for første gang sammenligne de danske resultater med udlandet. I Norge har KS i efteråret 2017 indsamlet data til den norske udgave af Innovationsbarometret, som dækker de norske kommuner og fylkeskommuner. De første resultater herfra blev offentliggjort 6. februar 2018.

KS har genbrugt innovationsdefinition og spørgeskema fra det danske Innovationsbarometer. Begge undersøgelser følger dermed OECDs retningslinjer for innovationsstatistik (Oslo manualen).

Da den norske statslige sektor endnu ikke er belyst, og da de norske fylkeskommuner ikke har meget til fælles med de danske regioner, sammenholder vi alene resultaterne for de norske kommuner med de danske kommuner. Det betyder, at eksempelvis hospitaler og videregående uddannelsesinstitutioner ikke indgår i sammenligningsgrundlaget. I begge lande og undersøgelser udgør de kommunale arbejdspladser dog et stort flertal af de offentlige arbejdspladser.

Heller ikke de rent kommunale innovationsdata er direkte sammenlignelige. Det er et vilkår, når data er indsamlet i forskellige lande på forskellige tidspunkter. Det betyder, at nogle af de forskelle i innovationsaktiviteten, vi viser, i realiteten kan skyldes en række andre forhold. Det kan for eksempel være kommunestørrelse, befolkningstæthed, klima, lovgivning mv. Vi har ikke forsøgt at korrigere for alle disse mulige faktorer eller at signifikansteste størrelsesforskelle. I stedet holder vi de ufortyndede forskelle nysgerrigt op mod hinanden og udviser forsigtighed i tolkningerne.

Det danske Innovationsbarometer kan følges her: www.coi.dk/innovationsbarometer

Det norske Innovationsbarometer kan følges her: www.ks.no/innovasjonsbarometer