ISBN: 978-87-999057-2-0

Innovationsbarometer 2017

Innovation skaber kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor.

Børnehaver, sygehuse, politistationer og andre offentlige arbejdspladser over hele landet skaber kvalitet og effektivitet, når de indfører nye services, produkter og måder at arbejde på. Det viser 2. udgave af Innovationsbarometeret, der er verdens eneste statistik om offentlig innovation.

Center for Offentlig Innovation arbejder for at øge kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation. Hovedformålene med Innovationsbarometeret er:

  • at inspirere de offentlige arbejdspladser i deres arbejde med at øge kvaliteten og effektiviteten gennem innovation
  • at give den offentlige sektors beslutningstagere et solidt fundament for arbejdet med at udvikle den offentlige sektor

Undersøgelsen er fuldt repræsentativ for den offentlige sektor og er gennemført i henhold til de internationale retningslinjer for innovationsstatistik i et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Center for Offentlig Innovation. Spørgeskemaet er besvaret af 2.362 offentlige arbejdspladser – hver 6. af samtlige offentlige arbejdspladser.

Barometeret giver statisk, analyser og fakta om innovation på offentlige arbejdspladser i Danmark. De mange tal er illustreret og fortolket med grafikker, konkrete cases med kontaktpersoner samt ekspertråd på www.coi.dk/innovationsbarometer

Herfra er der let adgang til at dele på sociale medier.

Denne temaudgivelse er den første i en åben serie, der vil blive inspireret og redigeret i en dialog med de offentlige innovatører.