ISBN: 978-87-999057-2-0

Innovationsbarometer 2017

Det nye drives af de valgte: Politikernes rolle i offentlig innovation

Fornyelsen af den offentlige sektor har mange forældre. 2.444 af dem er folkevalgte. De er medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketing. Og de spiller en hovedrolle i de konkrete innovationer, der indføres på de offentlige arbejdspladser.

Det viser denne særanalyse fra 2. udgave af Innovationsbarometeret, som er verdens eneste statistik om offentlig innovation.

Den danske offentlige sektor er i høj grad innovativ - og politikerne er ofte drivkræfterne bag, at offentlige arbejdspladser over hele landet skaber kvalitet og effektivitet gennem innovation.

Politikerne er involveret både ved at lovgive, ved lokalt at lægge strategier for og prioritere innovationsarbejdet og ved mere konkret at efterspørge og drive på, at der udvikles nye services, produkter, organisationsformer og måder at kommunikere på.

Innovationsbarometeret viser også, at når politiske beslutninger på forskellig vis er med til at igangsætte eller fremme de offentlige innovationer, kommer der oftere højere kvalitet og bedre borgerinddragelse ud af innovationsarbejdet. Kort sagt: Folkestyre gør en forskel.