ISBN: 978-87-972893-4-1

Fornyelse fra oven – når politikerne sætter præg på offentlig innovation

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Den tredje udgave af Innovationsbarometeret viser, at ministrene og de i alt 2.816 politikere valgt ind i Folketinget, landets fem regioner og 98 kommuner spiller en helt central rolle i det offentlige innovationsarbejde.

Politikerne er ikke involveret i al offentlig innovation. Det skal de heller ikke. Den offentlige sektor i Danmark er med sine dygtige ledere og medarbejdere godt rustet til at varetage en stor del af innovationsarbejdet på de enkelte arbejdspladser. Men politikerne kan noget, ingen andre kan. De kan sætte de overordnede politiske rammer og sætte ambitiøse politiske mål – også de innovative af slagsen. Politikerne har også beslutningskraft, der understøtter både igangsætning og implementering af offentlig innovation.

Gennem de offentlige arbejdspladsers perspektiv har vi fået viden om politikernes rolle i det offentlige innovationsarbejde. Dele af den viden præsenteres i denne publikation, hvor du også får en politikers og topleders refleksion om politikernes rolle i offentlig innovation og inspiration fra to cases, hvor politikerne har spillet en afgørende rolle.