ISBN: 978-87-970954-8-5

ARENA

Når politisk ledelse skaber offentlig innovation.

Den offentlige sektor ejes af borgerne. De vælger politikere til at lede arbejdet i kommuner og regioner og til at lovgive i Folketinget. Politikerne spiller derfor en helt afgørende rolle i offentlig innovation – når vante løsninger udfordres og forandres markant med øget værdi til følge.

I 2017 udgav COI en særanalyse af Innovationsbarometeret – Det nye drives af de valgte: Politikernes rolle i offentlig innovation – som bygger på svar fra embedsværket. Det blev startskuddet til, at COI undersøgte, hvordan kommunal- og regionspolitikerne selv ser deres rolle i offentlig innovation. Nu udgiver COI ARENA – Når politisk ledelse driver offentlig innovation, som samler ny viden og peger på nye indsigter:

  • Er politikerne alene med til at rammesætte fra begyndelsen, og overlader de derefter innovationsarbejdet til embedsværket, de involverede borgere, virksomheder og andre aktører?
  • Hvor risikovillige er politikerne i innovationsarbejdet – og hvor godt føler politikerne sig rustet til at stå i spidsen for og spille en rolle i innovationsarbejdet?
  • Hvad er vigtigt for politikerne i offentlig innovation – og på hvilke fagområder ser de innovation som væsentlig?
  • Hvordan samarbejder politikerne i kommunalbestyrelser og regionsråd om offentlig innovation – og hvordan ser samarbejder mellem politikere og det centrale embedsværk ud?

Ud over viden fra COI’s egne undersøgelser giver publikationen inspiration fra politikerne selv og eksperter på området til, hvordan nogle af udfordringerne i det politisk ledede offentlige innovationsarbejde kan imødekommes og overkommes.

Publikationen er særlig relevant for politikere og det embedsværk, som samarbejder med politikere om at lede og rammesætte offentlig innovation. Alle med interesse for offentlig innovation vil også kunne have glæde af at læse med.