8 innovationsaktive arketyper

Hvem er de ledere og medarbejdere, der arbejder med innovation, og hvad driver dem?

De innovationsaktive er en mangfoldig skare og kan ikke skæres over én kam. Hvordan de arbejder med innovation, hvor meget innovation fylder i arbejdsdagen, deres funktion i organisationerne og hvor erfarne, de er, er forskelligt.

COI har fået lavet en kvalitativ undersøgelse med interviews, servicerejser, associationskort, grand tours og etnografiske observationer. Ud af analysen af den omfattende mængde data træder et mønster frem, som har fået os til at opdele de innovationsaktive i otte arketypiske aktører. En person kan sagtens rumme elementer af forskellige arketyper, og funktionen som innovationsaktiv følger ikke nødvendigvis de formelle titler. Snarere hænger det sammen med, hvor meget, hvordan og med hvilket ansvar, den enkelte er involveret i innovationsaktiviteter.