Hvor innovativ er din arbejdsplads?

Tag testen og find ud af, hvor I ligger i innovationslandskabet.

I testen kan du få genereret personspecifikt indhold, der viser hvor din arbejdsplads ligger placeret i forhold til landsgennemsnittet.

I testen kan du få genereret personspecifikt indhold, der viser hvor din arbejdsplads ligger placeret i forhold til landsgennemsnittet.

Nu kan enhver politiker, offentlig leder eller medarbejder online besvare Innovationstesten på 10 min og se, hvor den enkeltes arbejdsplads placerer sig i innovationslandskabet. Dermed fås svar på for eksempel:

  • Hvilken slags innovation gennemføres – service, produkt, organisering eller…?
  • Hvilken værdi skabes – effektivitet, kvalitet, bedre borgerinddragelse eller…?
  • Hvad sætter processen i gang – økonomisk pres, politikere, medarbejdere eller…?
  • Hvad fremmer eller hæmmer innovationerne – lovgivning, borgere, økonomi eller…?
  • Hvordan ser organisationskulturen ud?

Sådan kan du bruge innovationstesten

I testen svarer du individuelt og anonymt på udvalgte spørgsmål fra Innovationsbarometeret for derefter at få genereret personspecifikt indhold, der viser hvor din arbejdsplads ligger placeret i forhold til landsgennemsnittet. Der produceres et dokument med grafikker, hvor dine svar sættes i forhold til landsgennemsnittet for en valgfri del af den offentlige sektor. Man vælger frit mellem 15 forskellige delsektorer, fx kommunal ældrepleje, regional sundhed eller statslig administration.

Sådan kan du som arrangør bruge innovationstesten

Chefkonsulent Jan Struwe Poulsen, KL's Konsulentvirksomhed, der anvendte Innovationstesten på konference med 100 kommunale deltagere, siger følgende om Innovationstesten:

"Med innovationstesten kunne vi let og konkret involvere konferencedeltagerne i at afgive deres svar allerede inden deltagere kom. Og det gav noget liv straks fra morgenstunden, at de få glemsomme også kom ombord ved at udfylde testen på COI's stand eller bare via deres egen mobil. Samtidigt vidste oplægsholderne på forhånd, hvad det særlige var ved deltagerne. Derfor begyndte dialogen det mest nærværende sted: Hvor ligger min offentlige arbejdsplads placeret på Innovationsbarometeret?"

Deltageren svarer på spørgsmål fra Innovationsbarometeret, verdens første statistik om innovation i den offentlige sektor, som Center for Offentlig Innovation har udarbejdet sammen med Danmarks Statistik og Center for Forskningsanalyse.

Deltageren vælger frit mellem 15 forskellige dele af den offentlige sektor at sammenligne sig med. Fx kommunal ældrepleje, regional sundhed eller statslig administration. Efter besvarelsen får den enkelte deltager en grafik med egne svar sat op imod landsgennemsnittet. Alle svar er anonyme og påvirker ikke landsgennemsnittet. Vi indsamler besvarelserne til en særlig grafik, der afspejler jeres konferencedeltagere.

Sådan foregår det:

  1. COI genererer et unikt link, der kun anvendes til jeres arrangement, for eksempel innovationstesten.dk/arrangør
  2. Arrangøren sender pr. mail det unikke link til alle deltagere
  3. Besvarelser via linket høstes
  4. Hver enkelt deltager får en individuel rapport
  5. COI og arrangøren får en særlig ’konferencegrafik’, der viser gennemsnittet af alle konferencedeltagernes besvarelse holdt om i mod ét af de mulige 15 landsgennemsnit, som arrangøren har valgt

Ønsker du at bruge Innovationstesten eller vil du høre mere?  

Kontakt Ole Bech Lykkebo, analysechef på obl@coi.dk eller tlf. 61 81 31 02

Du kan også bruge Innovationstesten ved konferencer eller andre arrangementer, hvor du ønsker at få genereret svar fra en afgrænset gruppe.

Prøv Innovationstesten