Hvad er offentlig innovation?

Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi.

Innovation i den offentlige sektor kan tage mange former.

Offentlig innovation kan være nye eller væsentligt ændrede produkter, serviceydelserprocesser og organisationsformer eller måder at kommunikere med omverdenen på.

Fire typer af offentlig innovation

Produkter         
Serviceydelser
Organisations-former og processer
Kommunikations-formerDet vigtige – som adskiller en innovation fra en idé – er, at det nye skal være taget i brug og have skabt dokumenteret værdi.

Innovation behøver ikke altid være nyt

En offentlig arbejdsplads behøver ikke at opfinde noget unikt for at være innovativ. Tværtimod kan man stjæle med stolthed:

  • Innovationen skal være ny for arbejdspladsen selv, men den må gerne være udviklet af andre. Man må altså gerne genbruge eller lade sig inspirere.
  • Værdien af offentlig innovation kan have flere former: Det kan være indfrielse af politiske mål, stigende effektivitet, højere kvalitet, styrket demokrati eller øget medarbejdertilfredshed.

Offentlig innovation skaber flere former for værdi

Kvalitet
Effektivitet
Borger-inddragelse
Medarbejder-tilfredshed
Indfrielse af politiske mål

Hvorfor er innovation vigtigt?

Vi står som samfund i de kommende år over for store udfordringer. F.eks. den demografiske udvikling og klimaforandringerne. Derfor er der brug for radikalt nye og bedre løsninger. Det vi kalder radikal innovation.

Men der er også brug for hele tiden i mindre skala at forbedre og udvikle vores velfærdssamfund – den mere inkrementelle innovation – til gavn for os alle.

Begge dele kræver en offentlig sektor, der er i stand til at tænke innovativt og skabe nye, virkningsfulde løsninger. Udfordringerne bliver ikke færre eller mindre. Derfor er offentlig innovation vigtigt.

Hvordan kan du arbejde med innovation?

Innovation er en faglighed med mange tilgange og metoder. Blandt de mest kendte er designtænkning, adfærdsvidenskab og samskabelse.

På denne side kan du blive klogere på de vigtigste innovationstilgange, hvor eksperterne deler deres viden.

COI har også samlet 18 vigtige værktøjer, du skal kende. De kan hjælpe dig i forskellige faser af dit innovationsarbejde – uanset om du er begynder, øvet eller ekspert.

Hvad betyder innovation?

Ordet 'innovation' kommer af det latinske innovare, som betyder 'at forny eller ændre'.

Der findes mange definitioner på, hvad innovation er. Oftest omtales innovation som noget helt eller delvist nyt, der omsættes til praksis og skaber værdi. F.eks. ved at løse et problem eller dække et behov.

Innovationer adskiller sig dermed fra rent kreative processer ved at have fokus på output. En god idé er ikke nok – formålet med innovation er at skabe en ny løsning, der gør en (positiv) forskel.

Video: Se definitionen af offentlig innovation.

Hvor innovative er offentlige arbejdspladser?

Fire ud af fem offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i de seneste to år. Mange arbejdspladser har indført flere nye løsninger i samme periode.

Det viser den officielle statistik over innovation i den offentlige sektor – Innovationsbarometeret – som har COI udgivet i samarbejde med Danmarks Statistik siden 2015.

De tusindvis af innovative løsninger på kommunale, regionale og statslige arbejdspladser over hele landet – skoler, biblioteker, sygehuse, jobcentre, politistationer – skaber ofte flere typer af værdi på én gang. F.eks. både højere kvalitet og større borgerinddragelse.

Billede: 81 procent af de offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019.

Figuren stammer fra Innovationsbarometeret og bygger på spørgsmålet ”Har jeres arbejdsplads i perioden 2018-2019 indført nye eller væsentligt ændrede…” med underspørgsmålene ”produkter?”, ”serviceydelser?”, ”processer eller måder at organisere arbejdet på?” og ”måder at kommunikere med omverdenen på?”. Procentandelen, der har indført en innovation, er dem, der har svaret ”Ja” til mindst ét af de fire underspørgsmål. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=2.271.

Har du brug for ny viden, hjælp eller sparring?

Du kan få hjælp til forskellige dele af din innovationsproces – f.eks. evaluering eller spredning – i sektionen Få hjælp til.

Du kan også altid kontakte os for sparring eller samarbejde om et konkret innovationsprojekt, du/I vil have vores faglige råd om.

Skriv til coi@coi.dk, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Tag et kig på de gode eksempler og bliv klogere på offentlig innovation: