Whistleblowerordning

COI er omfattet af Finansministeriets Whistleblowerordning (WB).

Hvem kan anmelde til WB?

 • Ansatte i bredeste forstand – fra praktikant til chef.
 • Ansøgere til stillinger og tidligere ansatte.
 • Fastere samarbejdspartnere, herunder leverandører.

Hvad kan man anmelde til WB?

 • Strafbare forhold og andre overtrædelser af lovgivningen.
 • Overtrædelse af forvaltningsretlige principper og væsentlige interne retningslinjer.
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen.
 • Bevidst vildledning af borgere eller samarbejdspartnere.

Hvordan anmelder man til WB?

 • Skriftligt til Finansministeriets Whistleblowerordning
  Kontoret for Revision og Tilsyn (KRT)
  Christiansborg Slotsplads 1
  1240 København K,
 • Telefonisk til 33 92 42 31 eller 25 26 27 72
  hverdage kl. 9 – 15.
 • Blanket på fm.dk (find blanket her)
  – der er et fællesstatsligt it-system under udvikling.

Anmeldelser kan ske anonymt, men dette anbefales ikke, da det i mange tilfælde vil svække muligheden for opfølgning. Ved ønske om anonymitet bedes alt materiale, der evt. er medsendt, renset for personhenførbare oplysninger, og fremsendelse bør ikke ske fra en computer i FM’s netværk, da oplysninger logges.

Yderligere generelle oplysninger:

Kontaktperson hos COI: Centerleder Pia Gjellerup, pgj@coi.dk

Læs mere om whistleblowerordningen på fm.dk.