Retningslinjer for behandling af billeder

Her kan du læse om retningslinjer for behandling af billeder.

Center for Offentlig Innovation (COI) bruger jævnligt billeder og enkelte gange videooptagelser fra møder/arrangementer afholdt af COI eller fra møder/arrangementer, hvori COI deltager, på en række trykte og digitale medier.

Gennem disse optagelser (i det følgende under ét benævnt ”billeder”) fortæller vi de lærerige historier fra udviklingen af arbejdet i den offentlige sektor og fra samarbejdet med virksomheder, vidensinstitutioner, frivillige foreninger og borgere.

Billeder er en god måde at delagtiggøre medarbejdere, ledere, beslutningstagere og andre interesserede i den offentlige sektors aktiviteter, herunder borgere og presse.

COI har stor fokus på, at offentliggørelsen på digitale og trykte medier skal overholde gældende lovgivning og almindelig moral og etik. For bedst muligt at sikre, at ingen personer med rimelighed føler sig udstillet, udnyttet eller krænket, har COI formuleret disse retningsliner for offentliggørelse af billeder.

Retningslinjerne er kendt af alle medarbejdere, der publicerer på vegne af COI på bl.a. hjemmesider, sociale medier og nyhedsbreve.

Vores faste grafiske rådgiver, Bgraphic, håndterer billeder for COI i en række sammenhænge. Derfor er der i tillæg til de databehandleraftaler, der fremgår COI’s Persondatapolitik – Forsvarlig behandling af persondata, indgået en databehandleraftale med denne grafiske virksomhed.

Offentliggørelse af billeder

Offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes som behandling af persondata. Det betyder, at selve offentliggørelsen af et billede derfor er omfattet af Persondatalovens bestemmelser og derfor som udgangspunkt ikke må offentliggøres uden samtykke.

Ifølge Datatilsynet skelnes der mellem to typer af billeder – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilledet kan umiddelbart offentliggøres uden samtykke, hvorimod portrætbilledet ikke må offentliggøres uden et klart samtykke fra den eller de portrætterede personer (eller for børn deres forældre). Det vil altid bero på en konkret vurdering, om en offentliggørelse er lovlig eller ej.

Situationsbilleder

Situationsbilleder, der må offentliggøres uden samtykke, defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være deltagere i en konference, legende børn i en skolegård eller medarbejdere i gang med løsningen af en opgave. Et billede af børn i en undervisningssituation, hvor ikke det enkelte barn men undervisningen er i fokus, kan betegnes som et situationsbillede.

COI offentliggør kun harmløse billeder af personer. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. ved at beskrive en ualmindelig eller meget personligt indgribende behandling af en person. Billederne skal med andre ord være harmløse ud fra en normal betragtning.

Modtager COI indvendinger imod offentliggørelse af situationsbilleder, vil vi af etiske grunde undlade at bruge disse billeder, og evt. publicerede billeder fjernes fra internettet i det omfang, det er muligt.

Portrætbilleder

COI offentliggør ikke portrætbilleder af personer uden først at have indhentet samtykke til offentliggørelse. Det samme gør sig gældende, når der er tale om portrætbilleder af flere personer eksempelvis en ledelsesgruppe.

Hvis COI ønsker at offentliggøre portrætbilleder, herunder f.eks. også et billede af en ledelsesgruppe på en hjemmeside, vil det kun ske, hvis der inden offentliggørelsen indhentes et udtrykkeligt samtykke fra hver enkelt person. I tilfælde med billeder af personer under 15 år, f.eks. et elevråd, er det forældrene, der skal give samtykke til offentliggørelse af portrætbilleder af eleverne.

Når der er tale om portrætbilleder af personer på 15 år eller derover, kan han/hun i almindelighed selv give samtykke til, hvorvidt COI må offentliggøre portrætbilleder. Datatilsynet vurderer, at en elev på 15 år eller derover som udgangspunkt er modne til at overskue konsekvenserne af et samtykke til offentliggørelse af billeder på internettet.

En samtykkeerklæring kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte COI. Husk at oplyse, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor.

Kontakt

Enhver kontakt om COI’s persondatapolitik kan rettes til COI på coi@coi.dk eller på telefon 61 81 31 10. Man kan også vælge at tage kontakt til den medarbejder i COI, man evt. har haft kontakten med.

Klage til Datatilsynet

Man kan klage til Datatilsynet, hvis der er forhold vedr. offentliggørelse af billeder eller andre afgørelser om behandling af persondata, hvor man er uenig med COI. I sådanne tilfælde skal klagen ledsages af den afgørelse, der er afgivet af COI.

 

Pia Gjellerup 61813101
Tilmeld nyhedsbrev
Få nyheder om COI og offentlig innovation direkte i din indbakke.