Persondatapolitik

Her kan du læse en kort beskrivelse af COI's persondatapolitik.

Persondata

COI behandler (indsamler, registrerer, organiserer, opbevarer, videregiver og anvender) persondata for at løse COI’s opgaver bedst muligt. Det gælder især:

  • personer med betydning for innovationsarbejdet i den offentlige sektor,
  • personer, der henvender sig til COI, eller som deltager i COI’s arrangementer
  • personer, der anvender COI’s hjemmeside, abonnerer på COI’s nyhedsbrev eller relaterer til COI på Twitter, LinkedIn eller Facebook.

COI har i vidt omfang alene behov for at behandle persondata af den mindst følsomme art – typisk navn, email-adresse, arbejdssted og stilling samt evt. telefonnummer.

Hertil kommer billedmateriale, hvor konkrete personer er eller vil kunne identificeres, som videregives på COI’s hjemmeside, i COI’s nyhedsbrev eller på COI’s sociale medieplatforme.

I alle tilfælde, hvor det er muligt, indhenter COI samtykke til behandling af persondata. Det sker på mange forskellige måder, som er nærmere beskrevet i vores persondatapolitik: 'Forsvarlig behandling af persondata', afsnit D.

Personer, der ikke mere har relation til COI’s opgavefelt, vil løbende få slettet eller anonymiseret deres data. COI vil dog opbevare deltagerlister, der kan indeholde almindelige persondata, fra fagligt relevante arrangementer, som COI har arrangeret eller deltaget i.

Data for personer, der har betydning for COI’s opgavevaretagelse, behandles omhyggeligt og anvendes alene til formål, der på tidspunktet for et evt. samtykke ligger inden for COI’s opgavefelt.

Enhver, der henvender sig til COI, og som mener sig registreret hos COI, kan inden for få arbejdsdage få oplyst, om COI har data om den pågældende, og i givet fald få oplyst de pågældende data.

Enhver, der har givet samtykke til COI’s behandling af persondata, herunder om anvendelse af cookies, kan ved henvendelse til COI trække dette samtykke tilbage. COI vil da inden for få arbejdsdage slette de pågældende data i det omfang, de ikke er videregivet i en sammenhæng, der ikke mere kan ændres af COI.

Enhver, der mener, at COI fejlagtigt anvender persondata, som vedkommende ikke ønsker det, kan henvende sig til COI, som inden for få arbejdsdage vil rette fejlen, medmindre forholdet er videregivet i en sammenhæng, der ikke mere kan ændres af COI.

Såfremt COI selv bliver opmærksom på eller af andre bliver gjort opmærksom på en behandling af persondata, der er i strid med reglerne, vil COI inden for få arbejdsdage dels orientere den eller de berørte, dels rette den fejlagtige behandling i det omfang, dette er teknisk muligt for COI.

Klager over eller almindelige spørgsmål om COI’s behandling af personoplysninger rettes til COI på coi@coi.dk eller på telefon 61 81 31 10.

COI’s datasikkerhedsrådgiver (DPO) er placeret i Digitaliseringsstyrelsen. Klager eller henvendelser kan derfor også rettes til dpo@digst.dk eller på telefon 25 28 12 54.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet via kontaktoplysninger, der kan findes her: www.datatilsynet.dk/kontakt/

Læs den fulde version af COI's persondatapolitik her >

Cookies

På coi.dk bruger vi cookies til at analysere vores trafik. Det giver os for eksempel mulighed for at få overblik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside, så vi kan gøre den så brugervenlig som mulig.

Vi deler oplysninger om din brug af vores website med vores analysepartner, Google Analytics, som kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem. Et samtykke gælder højest 12 måneder, og det kan altid trækkes tilbage.

Første gang du besøger websitet, præsenteres du for en besked om cookies øverst på siden. Hvis du trykker på "Acceptér", eller hvis du klikker videre til en ny side uden at tage stilling til cookies, sættes cookies på din computer, og meddelelsen på forsiden forsvinder. Næste gang du besøger websitet med samme browser, vil du ikke blive spurgt, om du vil acceptere cookies, og der vil fortsat blive sat cookies. Der sættes for nuværende alene en cookie, der husker dit valg om cookies.

Ønsker du ikke, at der sættes cookies på din computer, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal være opmærksom på, at der i så fald kan være elementer på websitet, som ikke fungerer.

Du kan finde en vejledning til, hvordan du sletter eller blokerer cookies, på denne hjemmeside: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Behandling af billeder

Center for Offentlig Innovation (COI) bruger jævnligt billeder fra møder/arrange-menter på en række trykte og digitale medier. COI har derfor fastlagt 'Retningslinjer for behandling af billeder'. COI offentliggør kun harmløse billeder af personer, hvor at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

Situationsbilleder kan umiddelbart offentliggøres uden samtykke, hvorimod portrætbilleder af en eller flere personer kun offentliggøres med samtykke fra den eller de portrætterede personer (eller for børn fra deres forældre). Det beror på en konkret vurdering, om et billede kan offentliggøres med eller uden samtykke.

COI offentliggør ikke portrætbilleder af personer uden først at have indhentet samtykke til offentliggørelse. Det samme gør sig gældende, når der er tale om portrætbilleder af flere personer eksempelvis en ledelsesgruppe. I tilfælde med billeder af personer under 15 år, f.eks. et elevråd, er det forældrene, der skal give samtykke til offentliggørelse af portrætbilleder af eleverne, evt. via aftale med fx en skole.

En samtykkeerklæring kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte COI. Husk at oplyse, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor. Modtager COI indvendinger imod offentliggørelse af billeder, vil vi undlade at bruge disse billeder, og evt. publicerede billeder fjernes fra internettet i det omfang, det er muligt.

Enhver kontakt om COI’s persondatapolitik kan rettes til COI på coi@coi.dk eller på telefon 61 81 31 10. Man kan også vælge at tage kontakt til den medarbejder i COI, man evt. har haft kontakten med. Man kan klage til Datatilsynet, hvis man er uenig med COI.

Tilmeld nyhedsbrev
Få nyheder om COI og offentlig innovation direkte i din indbakke.