Persondatapolitik

Her kan du læse en kort beskrivelse af COI's persondatapolitik, om cookies og behandling af billeder.

Gå til:

Persondata >

Cookies >

Behandling af billeder >

Persondata

COI behandler (indsamler, registrerer, organiserer, opbevarer, videregiver og anvender) persondata for at løse COI’s opgaver bedst muligt. Det gælder især:

  • personer med betydning for innovationsarbejdet i den offentlige sektor,
  • personer, der henvender sig til COI, eller som deltager i COI’s arrangementer
  • personer, der anvender COI's hjemmeside, abonnerer på COI’s nyhedsbrev eller relaterer til COI på Twitter, LinkedIn eller Facebook.

COI har i vidt omfang alene behov for at behandle persondata af den mindst følsomme art – typisk navn, email-adresse, arbejdssted og stilling samt evt. telefonnummer.

Hertil kommer billedmateriale, hvor konkrete personer er eller vil kunne identificeres, som videregives på COI's hjemmeside, i COI's nyhedsbrev eller på COI's sociale medieplatforme.

I alle tilfælde, hvor det er muligt, indhenter COI samtykke til behandling af persondata. Det sker på mange forskellige måder, som er nærmere beskrevet i vores persondatapolitik: 'Forsvarlig behandling af persondata', afsnit D.

Personer, der ikke mere har relation til COI's opgavefelt, vil løbende få slettet eller anonymiseret deres data. COI vil dog opbevare deltagerlister, der kan indeholde almindelige persondata, fra fagligt relevante arrangementer, som COI har arrangeret eller deltaget i.

Data for personer, der har betydning for COI's opgavevaretagelse, behandles omhyggeligt og anvendes alene til formål, der på tidspunktet for et evt. samtykke ligger inden for COI's opgavefelt.

Enhver, der henvender sig til COI, og som mener sig registreret hos COI, kan inden for få arbejdsdage få oplyst, om COI har data om den pågældende, og i givet fald få oplyst de pågældende data.

Enhver, der har givet samtykke til COI's behandling af persondata, herunder om anvendelse af cookies, kan ved henvendelse til COI trække dette samtykke tilbage. COI vil da inden for få arbejdsdage slette de pågældende data i det omfang, de ikke er videregivet i en sammenhæng, der ikke mere kan ændres af COI.

Enhver, der mener, at COI fejlagtigt anvender persondata, som vedkommende ikke ønsker det, kan henvende sig til COI, som inden for få arbejdsdage vil rette fejlen, medmindre forholdet er videregivet i en sammenhæng, der ikke mere kan ændres af COI.

Såfremt COI selv bliver opmærksom på eller af andre bliver gjort opmærksom på en behandling af persondata, der er i strid med reglerne, vil COI inden for få arbejdsdage dels orientere den eller de berørte, dels rette den fejlagtige behandling i det omfang, dette er teknisk muligt for COI.

Klager over eller almindelige spørgsmål om COI’s behandling af personoplysninger rettes til COI på coi@coi.dk eller på telefon 61 81 31 10.

COI's datasikkerhedsrådgiver (DPO) er placeret i Digitaliseringsstyrelsen. Klager eller henvendelser kan derfor også rettes til dpo@digst.dk.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet via kontaktoplysninger, der kan findes her: www.datatilsynet.dk/kontakt/

Læs den fulde version af COI's persondatapolitik her >

 

Cookies

Første gang du besøger websitet, præsenteres du for en besked om cookies nederst på siden. På coi.dk bruger vi cookies til at analysere vores trafik. Det giver os for eksempel mulighed for at få overblik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside, så vi kan gøre den så brugervenlig som mulig.

Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, der sættes på din computer, når du besøger en hjemmeside. I denne tekstfil gemmer hjemmesiden informationer, som den gerne vil kunne læse, næste gang du besøger siden. Det er ofte informationer, der bruges til statistik og analyse, og er helt ufarlige.

En cookie er en tekstfil, ikke en programfil. Det betyder, at cookien ikke selv kan gøre noget på din computer. Den kan ikke indsamle oplysninger, sprede virus eller på anden måde gøre skade. Indholdet af cookies læses og skrives af de hjemmesider, du som bruger besøger.

Når du bruger hjemmesiden sættes en sessionscookie, som er nødvendig for, at websitet fungerer optimalt. Denne cookie indsamler ingen personoplysninger om dig og bliver slettet, når du lukker din browser.

Cookies til statistik

For løbende at forbedre indholdet og gøre din samlede oplevelse bedre, indsamler vi løbende anonymiseret statistik om brugen af coi.dk.

Vi deler oplysninger om din brug af vores website med vores analysepartnere, Google Analytics og Facebook, som kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem. Et samtykke gælder højest 12 måneder, og det kan altid trækkes tilbage.

Ja tak

Hvis du trykker på "Acceptér", eller hvis du klikker videre til en ny side uden at tage stilling til cookies, sættes cookies på din computer, og meddelelsen på forsiden forsvinder. Næste gang du besøger websitet med samme browser, vil du ikke blive spurgt, om du vil acceptere cookies, og der vil fortsat blive sat cookies.

Der sættes for nuværende alene en cookie, der husker dit valg om cookies.

Nej tak

Ønsker du ikke, at der sættes cookies på din computer, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal være opmærksom på, at der i så fald kan være elementer på websitet, som ikke fungerer. Du kan finde en vejledning til, hvordan du sletter eller blokerer cookies, på denne hjemmeside: http://minecookies.org/cookiehandtering/

 

Behandling af billeder

Center for Offentlig Innovation (COI) bruger jævnligt billeder og enkelte gange videooptagelser fra møder/arrangementer afholdt af COI eller fra møder/arrangementer, hvori COI deltager, på en række trykte og digitale medier.

Gennem disse optagelser (i det følgende under ét benævnt "billeder") fortæller vi de lærerige historier fra udviklingen af arbejdet i den offentlige sektor og fra samarbejdet med virksomheder, vidensinstitutioner, frivillige foreninger og borgere.

Billeder er en god måde at delagtiggøre medarbejdere, ledere, beslutningstagere og andre interesserede i den offentlige sektors aktiviteter, herunder borgere og presse.

COI har stor fokus på, at offentliggørelsen på digitale og trykte medier skal overholde gældende lovgivning og almindelig moral og etik. For bedst muligt at sikre, at ingen personer med rimelighed føler sig udstillet, udnyttet eller krænket, har COI formuleret disse retningsliner for offentliggørelse af billeder.

Retningslinjerne er kendt af alle medarbejdere, der publicerer på vegne af COI på bl.a. hjemmesider, sociale medier og nyhedsbreve.

Vores faste grafiske rådgiver, Bgraphic, håndterer billeder for COI i en række sammenhænge. Derfor er der i tillæg til de databehandleraftaler, der fremgår COI's Persondatapolitik, 'Forsvarlig behandling af persondata', indgået en databehandleraftale med denne grafiske virksomhed.

Offentliggørelse af billeder

Offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes som behandling af persondata. Det betyder, at selve offentliggørelsen af et billede derfor er omfattet af Persondatalovens bestemmelser og derfor som udgangspunkt ikke må offentliggøres uden samtykke.

Ifølge Datatilsynet skelnes der mellem to typer af billeder – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilledet kan umiddelbart offentliggøres uden samtykke, hvorimod portrætbilledet ikke må offentliggøres uden et klart samtykke fra den eller de portrætterede personer (eller for børn deres forældre). Det vil altid bero på en konkret vurdering, om en offentliggørelse er lovlig eller ej.

Situationsbilleder

Situationsbilleder, der må offentliggøres uden samtykke, defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være deltagere i en konference, legende børn i en skolegård eller medarbejdere i gang med løsningen af en opgave. Et billede af børn i en undervisningssituation, hvor ikke det enkelte barn men undervisningen er i fokus, kan betegnes som et situationsbillede.

COI offentliggør kun harmløse billeder af personer. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. ved at beskrive en ualmindelig eller meget personligt indgribende behandling af en person. Billederne skal med andre ord være harmløse ud fra en normal betragtning.

Modtager COI indvendinger imod offentliggørelse af situationsbilleder, vil vi af etiske grunde undlade at bruge disse billeder, og evt. publicerede billeder fjernes fra internettet i det omfang, det er muligt.

Portrætbilleder

COI offentliggør ikke portrætbilleder af personer uden først at have indhentet samtykke til offentliggørelse. Det samme gør sig gældende, når der er tale om portrætbilleder af flere personer eksempelvis en ledelsesgruppe.

Hvis COI ønsker at offentliggøre portrætbilleder, herunder f.eks. også et billede af en ledelsesgruppe på en hjemmeside, vil det kun ske, hvis der inden offentliggørelsen indhentes et udtrykkeligt samtykke fra hver enkelt person. I tilfælde med billeder af personer under 15 år, f.eks. et elevråd, er det forældrene, der skal give samtykke til offentliggørelse af portrætbilleder af eleverne.

Når der er tale om portrætbilleder af personer på 15 år eller derover, kan han/hun i almindelighed selv give samtykke til, hvorvidt COI må offentliggøre portrætbilleder. Datatilsynet vurderer, at en elev på 15 år eller derover som udgangspunkt er modne til at overskue konsekvenserne af et samtykke til offentliggørelse af billeder på internettet.

En samtykkeerklæring kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte COI. Husk at oplyse, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor.

Kontakt

Enhver kontakt om COI's persondatapolitik kan rettes til COI på coi@coi.dk eller på telefon 61 81 31 10. Man kan også vælge at tage kontakt til den medarbejder i COI, man evt. har haft kontakten med.

Klage til Datatilsynet

Man kan klage til Datatilsynet, hvis der er forhold vedr. offentliggørelse af billeder eller andre afgørelser om behandling af persondata, hvor man er uenig med COI. I sådanne tilfælde skal klagen ledsages af den afgørelse, der er afgivet af COI.

Tilmeld nyhedsbrev
Få nyheder om COI og offentlig innovation direkte i din indbakke.