Persondatapolitik

Her kan du læse en kort beskrivelse af COI's persondatapolitik, om cookies og behandling af billeder.

COI behandler (indsamler, registrerer, organiserer, opbevarer, videregiver og anvender) persondata for at løse COI's opgaver bedst muligt. Det gælder især:

  • personer med betydning for innovationsarbejdet i den offentlige sektor,
  • personer, der henvender sig til COI, eller som deltager i COI's arrangementer
  • personer, der anvender COI’s hjemmeside, abonnerer på COI's nyhedsbrev eller relaterer til COI på Twitter, LinkedIn eller Facebook.

COI har i vidt omfang alene behov for at behandle persondata af den mindst følsomme art – typisk navn, email-adresse, arbejdssted og stilling samt evt. telefonnummer.

Hertil kommer billedmateriale, hvor konkrete personer er eller vil kunne identificeres, som videregives på COI's hjemmeside, i COI's nyhedsbrev eller på COI's sociale medieplatforme.

I alle tilfælde, hvor det er nødvendigt, indhenter COI samtykke til behandling af persondata. Det sker på mange forskellige måder, som er nærmere beskrevet i vores persondatapolitik: ”Forsvarlig behandling af persondata”, afsnit D.

Vil slette og anonymisere data

Personer, der ikke mere har relation til COI's opgavefelt, vil løbende få slettet eller anonymiseret deres data. COI vil dog opbevare deltagerlister, der kan indeholde almindelige persondata, fra fagligt relevante arrangementer, som COI har arrangeret eller deltaget i.

Data for personer, der har betydning for COI's opgavevaretagelse, behandles omhyggeligt og anvendes alene til formål, der på tidspunktet for et evt. samtykke ligger inden for COI's opgavefelt. COI offentliggør kun harmløse billeder af personer, hvor at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

Desuden vil COI kun offentliggøre billeder, der har med COI's arbejde at gøre, således at der er en fagligt relevant sammenhæng mellem en identificerbar person og emnet, der formidles.

Vil du ændre dit samtykke eller have indsigt?

Enhver, der henvender sig til COI, og som mener sig registreret hos COI, kan inden for få arbejdsdage få oplyst, om COI har data om den pågældende, og i givet fald få oplyst de pågældende data. Modtager COI indvendinger imod offentliggørelse af billeder, vil vi undlade at bruge disse billeder, og evt. publicerede billeder fjernes fra internettet i det omfang, det er muligt.

Enhver, der har givet samtykke til COI's behandling af persondata, herunder om anvendelse af cookies, kan ved henvendelse til COI trække dette samtykke tilbage. COI vil da inden for få arbejdsdage slette de pågældende data i det omfang, de ikke er videregivet i en sammenhæng, der ikke mere kan ændres af COI.

Enhver, der mener, at COI fejlagtigt anvender persondata, som vedkommende ikke ønsker det, kan henvende sig til COI, som inden for få arbejdsdage vil rette fejlen, medmindre forholdet er videregivet i en sammenhæng, der ikke mere kan ændres af COI.

Vil orientere og rette

Såfremt COI selv bliver opmærksom på eller af andre bliver gjort opmærksom på en behandling af persondata, der er i strid med reglerne, vil COI inden for få arbejdsdage dels orientere den eller de berørte, dels rette den fejlagtige behandling i det omfang, dette er teknisk muligt for COI.

Klager over eller almindelige spørgsmål om COI's behandling af personoplysninger rettes til COI på coi@coi.dk eller på telefon 61 81 31 10.

COI's datasikkerhedsrådgiver (DPO) er placeret i Digitaliseringsstyrelsen. Klager eller henvendelser kan derfor også rettes til dpo@digst.dk.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet via kontaktoplysninger, der kan findes her: www.datatilsynet.dk/kontakt/