Om COI

Center for Offentlig Innovation understøtter offentlig innovation.

COI's medarbejdere

Formål

Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der understøtter øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation.

COI samarbejder med innovationsaktive medarbejdere og beslutningstagere i stat, regioner og kommuner i hele landet.

Parterne bag COI

COI er etableret i 2014 af parterne på det offentlige arbejdsmarked: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.

Som led i de økonomiske aftaler i juni 2017 blev det aftalt at formulere en ny strategi for COI's funktion og arbejde og at formere en ny styregruppe bestående af repræsentanter for staten, KL og Danske Regioner.

Strategi

Af aftalen om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL og aftalen om regionernes økonomi mellem regeringen og Danske Regioner fra juni 2018 fremgår følgende om Center for Offentlig Innovations strategi:

"Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fastlægge en ny strategi for Center for Offentlig Innovations funktion og arbejde med fokus på understøttelse af innovationsfokus i offentlig-privat samarbejde, herunder udbredelsen af mere velafprøvede teknologier og afprøvning af nye teknologier i den offentlige sektor. En ny strategi aftales konkret mellem regeringen, KL og Danske Regioner i efteråret 2018."

Læs aftalen mellem regeringen og KL her >

Læs aftalen mellem regeringen og Danske Regioner her >

Pia Gjellerup 61813101
Tilmeld nyhedsbrev
Få nyheder om COI og offentlig innovation direkte i din indbakke.