Strategisk ramme

Her kan du læse mere om COI's strategiske ramme.

Strategisk ramme

Dagsordenerne for offentlig innovation ændrer sig hurtigt, og de offentlige organisationers behov gør det samme. Derfor arbejder COI med en dynamisk strategisk ramme, der giver mulighed for justeringer.

Det kræver ambitioner at arbejde med at understøtte innovation i det offentlige. Og det kræver solid viden, tæt samarbejde og retning. Dermed er hovedingredienserne i COI’s strategiske ramme præsenteret.

Det overordnede formål med den strategiske ramme er at sætte retning for arbejdet i de kommende år.

Læs mere om tankerne bag den strategiske ramme herunder.

Dynamisk ramme

Dagsordenerne for offentlig innovation ændrer sig hurtigt, og de offentlige organisationers behov gør det samme. Derfor arbejder COI med en dynamisk strategisk ramme, der giver mulighed for justeringer.

De forskellige roller og arbejdsmetoder bidrager samlet til at opnå formålet om øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation.

Den første kolonne i den strategiske ramme viser, hvordan COI vil indgå i forskellige roller for at bidrage til de ønskede forandringer, som ses i den sidste kolonne. Cirklerne i midten viser de delelementer, der kendetegner den måde, COI arbejder på.

Illustrationen skal ikke læses hierarkisk eller lineært, men som en dynamisk ramme. COI vil ofte kombinere relevante roller og arbejdsmetoder for at opnå de ønskede forandringer.

Roller og arbejdsmetoder

Alle tre roller sigter mod at styrke den aktuelle værdi af innovationsarbejdet og det langsigtede udbytte på tværs af den offentlige sektor. Samspillet med aktørerne på de enkelte arbejdspladser bestemmer COI's rolle og arbejdsmetoder.

Forandringer

COI har tre ambitioner for de forandringer, der skal til for at skabe øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation: Systemforandringer, Adfærdsændringer og Viden tilegnet og anvendt. Alle tre skal opnås via COI's roller og arbejdsmetoder.

Opfølgning på COI's strategiske ramme

COI følger løbende op på strategien. COI's aktiviteter evalueres med relevante redskaber. Opfølgningen giver COI mulighed for sammen med COI's styregruppe at foretage justeringer undervejs.