COI's styregruppe

Her kan du se COI's styregruppe.

Parterne (regeringen, KL og Danske Regioner) finansierer centerets virksomhed – staten (40 pct.), kommunerne (40 pct.) og regionerne (20 pct.) – og sammensætter en styregruppe med tre medlemmer fra hver af parterne med Finansministeriet som formand.

Styregruppen er overordnet ansvarlig for COI’s strategi, for udvælgelse og prioritering af centrale indsatsområder og for tilrettelæggelse af en overordnet evaluering af COI's samlede opgaveløsning. Styregruppen skal efter oplæg fra COI årligt godkende en handlingsplan for centerets arbejde, der konkretiserer indsatser og mål. COI rapporterer løbende til Styregruppen om fremdrift på handlingsplan.

Skal understøtte centerets arbejde

Styregruppen skal endvidere understøtte centerets arbejde gennem drøftelse med COI's ledelse af fremdrift og perspektiver for arbejdet, ved støtte til valg af prioriterede udbredelsesprojekter og ved medvirken til etableringen af relationer. Styregruppen skal endelig godkende centerets årlige budget efter oplæg fra COI og følge centerets økonomi. De regnskabsmæssige opgaver for COI varetages gennem Koncernøkonomi i Finansministeriet.

Styregruppen fastsætter sine opgaver i en forretningsorden. Der afholdes 3-4 styregruppemøder om året. COI's centerleder refererer til styregruppen, og den nærmere kompetencefordeling mellem styregruppen og centerlederen fastlægges i en instruks, som afspejles i styregruppens forretningsorden. Styregruppen sekretariatsbetjenes af COI.

Repræsentanter for den offentlige sektors medarbejdere, som var med til at etablere COI (nu FH, OAO og Akademikerne), inddrages fortsat i udviklingen af COI's arbejde i relevant omfang.

Se medlemmerne af COI's styregruppe herunder:

Henrik Lund

Henrik Lund (formand)

Afdelingschef, Finansministeriet, fhv. afdelingschef, Børne- og Socialministeriet.

Blev afdelingschef for offentlig innovation i Finansministeriet i februar 2018, hvor han er medlem af ministeriets ledelse med offentlig innovation, socialområdet og intern drift og tilsyn som hovedansvarsområder. Har tidligere været afdelingschef i Social- og ældreministeriet og vicedirektør i Socialstyrelsen.

Signe Caspersen

Signe Caspersen

Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.

Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen siden februar 2020 og har inden da erfaring som kontorchef i Finansministeriet og Social- og Indenrigsministeriet.  

Torben Buse

Torben Buse

Afdelingschef, Indenrigs- og boligministeriet.

Har som afdelingschef haft ansvaret for kommunal og regionaløkonomi siden 2017. Har tidligere været vicedirektør i Socialstyrelsen, strategichef i KORA og direktør i KREVI.

Morten Mandøe

Morten Mandøe

Cheføkonom, KL, fhv. kontorchef i KL's økonomiske sekretariat.

Cheføkonom i KL siden februar 2015 efter at have været kontorchef i KL's økonomiske sekretariat og tidligere programchef i KL.

Pernille Halberg Salamon

Pernille Halberg Salamon

Kommunaldirektør, Hørsholm Kommune, fhv. direktør, Gribskov Kommune.

Kommunaldirektør i Hørsholm Kommune siden august 2018 og har inden da været kommunens vicekommunaldirektør. Har tidligere været direktør i Gribskov Kommune og kontorchef i Børne- og undervisningsministeriet.

Mette Lindstrøm 

Centerchef i Center for Sundhedsinnovation, Danske Regioner.

Centerchef i Danske Regioner siden oktober 2016.Tidligere programchef for OPALL i Væksthus Hovedstaden.

Jonas Dahl

Hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers

Har været hospitalsdirektør siden august 2016.Har tidligere været medlem af Folketinget, gruppeformand for SF og skatteminister.

Mads Monrad Hansen

Konst. Direktør for Center for Regional Udvikling (CRU) i Region Hovedstaden.

Har siden 2015 været enhedschef i Region Hovedstaden, senest med ansvar for sundhedsforskning og innovation.