COI's styregruppe

Her kan du se COI's styregruppe.

Parterne (regeringen, KL og Danske Regioner) finansierer centerets virksomhed – staten (40 pct.), kommunerne (40 pct.) og regionerne (20 pct.) – og sammensætter en styregruppe med tre medlemmer fra hver af parterne med Finansministeriet som formand.

Styregruppen er overordnet ansvarlig for COI’s strategi, for udvælgelse og prioritering af centrale indsatsområder og for tilrettelæggelse af en overordnet evaluering af COI's samlede opgaveløsning. Styregruppen skal efter oplæg fra COI årligt godkende en handlingsplan for centerets arbejde, der konkretiserer indsatser og mål. COI rapporterer løbende til Styregruppen om fremdrift på handlingsplan.

Skal understøtte centerets arbejde

Styregruppen skal endvidere understøtte centerets arbejde gennem drøftelse med COI's ledelse af fremdrift og perspektiver for arbejdet, ved støtte til valg af prioriterede udbredelsesprojekter og ved medvirken til etableringen af relationer. Styregruppen skal endelig godkende centerets årlige budget efter oplæg fra COI og følge centerets økonomi. De regnskabsmæssige opgaver for COI varetages gennem Koncernøkonomi i Finansministeriet.

Styregruppen fastsætter sine opgaver i en forretningsorden. Der afholdes 3-4 styregruppemøder om året. COI's centerleder refererer til styregruppen, og den nærmere kompetencefordeling mellem styregruppen og centerlederen fastlægges i en instruks, som afspejles i styregruppens forretningsorden. Styregruppen sekretariatsbetjenes af COI.

Repræsentanter for den offentlige sektors medarbejdere, som var med til at etablere COI (nu FH, OAO og Akademikerne), inddrages fortsat i udviklingen af COI's arbejde i relevant omfang.

Se medlemmerne af COI's styregruppe herunder:

Henrik Lund

Henrik Lund (formand)

Afdelingschef, Finansministeriet, fhv. afdelingschef, Børne- og Socialministeriet.

Blev afdelingschef for offentlig innovation i Finansministeriet i februar 2018, hvor han er medlem af ministeriets ledelse. Har innovations- og moderniseringsdagsordenen som ansvarsområder.

Rikke Houborg Zeberg

Rikke Hougaard Zeberg

Direktør i Digitaliseringsstyrelsen, fhv. kontorchef i Finansministeriet.

Direktør i Digitaliseringsstyrelsen siden august 2017 og havde inden da fem år på posten som vicedirektør. Har erfaring som underdirektør i DR Nyheder og fra mange år i Erhvervsministeriets koncern. 

Torben Buse

Torben Buse

Afdelingschef, Kommunal- og Regionaløkonomi, Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Afdelingschef for Kommunal- og Regionaløkonomi i Økonomi- og Indenrigsministeriet siden februar 2017. Har tidligere været vicedirektør i Socialstyrelsen, strategichef i KORA og direktør i KREVI.

Bo Rasmussen

Bo Rasmussen

Kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune, fhv. kommunaldirektør, Albertslund Kommune.

Kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune siden juni 2012 og har 30 års erfaring i ledelse, heriblandt som kommunaldirektør i Albertslund og vicedirektør i Miljøkontrollen i Københavns Kommune.

Pernille Halberg Salamon

Pernille Halberg Salamon

Kommunaldirektør, Hørsholm Kommune, fhv. direktør, Gribskov Kommune.

Kommunaldirektør i Hørsholm Kommune siden august 2018 og har inden da været vicekommunaldirektør. Har også været direktør i Gribskov Kommune og kontorchef i Ministeriet for Børn og Undervisning.

Morten Mandøe

Morten Mandøe

Cheføkonom, KL, fhv. kontorchef i KL's økonomiske sekretariat.

Cheføkonom i KL siden februar 2015. Har bl.a. kommunernes økonomi/budgetsamarbejdet som arbejdsområde. Har en fortid som programchef i KL og som kontorchef for KL's økonomiske sekretariat.

Peder Jest

Peder Jest

Lægelig direktør, speciallæge inden for intern medicin og geriatri ved Odense Universitetshospital (OUH).

Formand for Innovationsrådet på OUH og grundlægger af det fælles forsknings- og innovationscenter mellem OUH og Syddansk Universitet; Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Dybt engageret i IT og EPJ-udvikling.

Diana Arsovic

Diana Arsovic Nielsen

Direktør for Center for Regional Udvikling (CRU) i Region Hovedstaden.

Har bl.a. været chef for innovationscentret i Region Syddanmark, direktør for Syddansk Sundhedsinnovation og innovationschef i Københavns Kommune, inden hun blev direktør for CRU i marts 2018.

Mette Lindstrøm 

Centerchef i Center for Sundhedsinnovation, Danske Regioner.

Tidligere programchef for OPALL i Væksthus Hovedstaden. Ansat i Danske Regioner siden 2014. Centerchef i Danske Regioner siden oktober 2016 (Center for Sundhed og Sociale indsatser).