COI's strategi

Her kan du læse mere om Center for Offentlig Innovations strategi.

Forsiden af strategien

I økonomiaftalerne for 2019 blev regeringen, KL og Danske Regioner enige om at fastlægge en ny strategi for COI's funktion og arbejde, så COI's innovationsfaglighed rettes imod understøttelse af innovationsfokus i offentlig-privat samarbejde, herunder udbredelsen af mere velafprøvede teknologier og afprøvning af nye teknologier i den offentlige sektor.

Det er derfor aftalt, at COI udvikler særlige indsatser for at:

  • Understøtte innovationsfokus i den offentlige sektors samarbejde med den private sektor.
  • Bidrage til udbredelse af velafprøvede teknologiske løsninger og nye teknologier.

Arbejdsform: Dialog, samarbejde på tværs og partnerskaber

COI skal fokusere på de områder, hvor centeret kan udnytte sine forcer og tilføre reel merværdi. I kraft af centerets fællesoffentlige ejerskabskreds har COI en naturlig adkomst til at løfte udfordringer og opgaver, der går på tværs af den offentlige sektor. Dertil kommer, at COI gennem centerets hidtidige arbejde har opbygget en stærk faglighed i offentlig innovation og konkrete erfaringer særligt inden for formidling, erfaringsopsamling og -spredning samt systematisk tilgang til evaluering.

På den baggrund vurderes det, at COI – stående på centrets nuværende innovationsfaglighed – kan styrke innovationsfokus i offentlig-privat samarbejde og sprede kendskabet til og anvendelsen af nye teknologier og digitale velfærdsløsninger på tværs af den offentlige sektor.

På alle COI's arbejdsfelter er der mange aktører, som hver har deres opgave i forhold til at skabe, finansiere eller kvalificere udvikling, afprøvning og markedsmodning af innovative løsninger, ligesom en række aktører har opgaver i forhold til etablering af samarbejde og af udbredelse/spredning.

Det er afgørende, at COI med sit særlige afsæt som center på tværs af hele den offentlige sektor udnytter sine kompetencer i et samspil med disse aktører.

Samarbejdspartnere i udviklingsopgaverne

COI's konkrete samarbejdspartnere i udviklingsopgaverne vil ofte være aktører med erfaringer og ressourcer til at investere i en udvikling. COI vil have som en vigtig opgave i samspil med COI's parter at formidle resultaterne til øvrige aktører, således at der opnås et større volumen og en bredere forankring.

COI's arbejde bygger videre på andres viden om innovation og på unik viden om innovation i den offentlige sektor med henblik på at gøre det lettere for offentlige arbejdspladser at handle på en måde, der fører til den mest effektive værdiskabelse – herunder ved at genbruge andres værdifulde løsninger. For at kunne udvikle offentlige arbejdspladsers innovationskapacitet søges et tæt samspil med repræsentanter for ledere og medarbejdere, der er af afgørende betydning for effekten af innovationsarbejdet.

COI sparrer og samarbejder i relevant omfang med nordiske kolleger og med OECD om centrets strategiske indsatser, driver et statistisk forskningsmiljø baseret på et samarbejde med Danmarks Statistik (om Innovationsbarometeret) og et ph.d.-studie i samarbejde med Copenhagen Business School (om spredning).