Nyt værktøj gør det nemmere at formidle og samarbejde om åbne data

Det nye værktøj Datatidy skal gøre det nemmere for offentlige myndigheder at formidle og samarbejde om åbne data. Og øge tilgængeligheden, så endnu flere kan forstå – og anvende – dem.

Open Data DK

Billede: Formålet med Datatidy er at forbedre tilgængeligheden af de åbne data, der allerede er åbne. Selvom vi åbner vores data, er de ikke altid selvforklarende i deres oprindelige tilstand, forklarer Birgitte Kjærgaard (foto: justgrimes).

"Målet er at øge anvendelsen af åbne data. Det skal blive nemmere for andre end de offentlige myndigheder selv at forstå og anvende de data, der allerede ligger derude. Lige nu er der for mange data, der er for svære at gå til."

Sådan lyder det fra Birgitte Kjærgaard, sekretariatsleder i Open Data DK, en forening af danske kommuner og regioner, der siden 2016 har samarbejdet om at åbne deres data.

Med det nye gratis værktøj Datatidy får kommuner og andre offentlige myndigheder mulighed for at 'forbedre' deres åbne datasæt, så de bliver nemmere at bruge for slutbrugerne. Slutbrugere kan både være eksterne og kommunerne selv, som kan få nemmere ved at bruge åbne data til eksempelvis at lave visualiseringer, bygge apps, og kombinere data på tværs af organisationer.

Læs mere om det nye værktøj og opret dig som bruger (eksternt link) >

Forbedrer tilgængeligheden

Det nye værktøj er udviklet af Partnerskabet for åbne offentlige data: Erhvervsstyrelsen, KL, Danske Regioner og Open Data DK.

"Formålet er at forbedre tilgængeligheden af de åbne data, der allerede er åbne. Selvom vi åbner vores data, er de ikke altid selvforklarende i deres oprindelige tilstand – der skal en ekstra forædling til, for man som ekstern faktisk kan forstå, hvad de dækker over," siger Birgitte Kjærgaard og fortsætter:

"Et meget konkret eksempel er nogle vindretningssensorer, vi har ude på havnefronten i Aarhus. De giver data fra 1-10 i stedet for 'øst', 'sydøst' osv. Med Datatidy kan vi oversætte tallene, så der rent faktisk står 'øst', 'sydøst' osv. i stedet for bare et tal, så andre end myndigheden selv kan forstå dem."

SÅDAN FUNGERER DATATIDY

- Datatidy består grundlæggende af tre ting: datakilder, datatransformationer og datamål. En datakilde leverer data, en datatransformation transformerer data og et datamål modtager (transformeret) data.

- Et dataflow består af en datakilde, én eller flere datatransformationer, kaldet en opskrift, og ét eller flere datamål, og en kørsel af et dataflow består i at hente data fra datakilder, transformere data via opskriften og til sidst sende det transformerede datasæt til hvert datamål.

- Datatidy lever i en åben verden, hvor datakilder skal være frit tilgængelige for alle (f.eks. ikke beskyttet af adgangskoder eller lignende), og tilsvarende skal transformeret data være frit tilgængeligt. Der skal naturligvis ofte bruges en adgangskode, når data sendes til et datamål, men det endelige datasæt skal være frit tilgængeligt fra datamålet (som nu spiller rollen som datakilde).

Kilde: Open Data DK

Stor værdi i åbne data

Alle offentlige myndigheder kan gratis benytte det nye værktøj.

Alt man skal gøre er at oprette sig som bruger og følge brugervejledningen.

Læs også: "Der er enormt stort potentiale i at lægge data åbent ud - især sammen med andre"

Birgitte Kjærgaard understreger, at der er stor værdi at hente ved at forædle de åbne offentlige data. Både i forhold til at skabe gennemsigtighed og understøtte, at borgere og virksomheder bliver endnu mere aktive medspillere i vores demokrati.

Og ved at gøre det muligt at åbne data bruges i udviklingen af applikationer, tjenester og services eller være afsæt for eksempelvis analyser, tendensvurderinger eller forskning.

"Åbne data er en kilde til innovation. Det er en kilde til, at virksomheder har mulighed for at eksperimentere og afprøve ideer uden, at der er en økonomisk barriere for at komme i gang. Der er enorm stor værdi i at gøre åbne data tilgængelige for alle. Derfor håber vi også, at offentlige myndigheder, der allerede lægger åbne data ud, vil benytte sig af det nye værktøj," siger hun.

Læs case: Åben data-samarbejde skaber nye services

Herunder er nævnt nogle eksempler på hvad Datatidy kan hjælpe med:

Nemmere formidling. Datatidy kan mappe IoT-data, så de kan visualiseres forståeligt for borgere. Ofte er data ikke selvforklarende. En vindretningssensor kan eksempelvis give data fra 1-10, i stedet for 'øst', 'sydøst' osv. Datatidy kan hjælpe med at oversætte tallene til vindretningen, så borgeren kan forstå informationen på f.eks. en skærm eller hjemmeside.

Fællesoffentlige datasæt. Datatidy giver mulighed for at samle flere kommuners datasæt i et mere geografisk dækkende fællesdatasæt, eksempelvis til tværkommunal udstilling eller samarbejde. Ønsker man eksempelvis et samlet datasæt om parkering på tværs af kommunegrænser, kan Datatidy både mappe data til fælles værdier og koble data i et samlet datasæt.

Geodata til Business Intelligence. Datatidy kan hjælpe med at få geografiske data med i BI-værktøjer med funktionen af GeoJson polygon omdannet til centroide punkt. Dette kan lette visualisering på kort.