18 vigtige værktøjer, du skal kende

Gode værktøjer kan hjælpe dig i dit innovationsarbejde. COI har samlet 18 vigtige innovationsværktøjer, som du skal kende.

Grafisk illustration af værktøj

Billede: Værktøjer kan hjælpe dig i forskellige faser af dit innovationsarbejde. COI har samlet 18 – både egne og andres.

Hvordan deler og genbruger man nemmest innovation? Hvordan får man det bedste ud af et offentlig-privat innovationssamarbejde? Hvordan måler man, om en samskabt innovation skaber værdi?

Der findes mange værktøjer, der kan hjælpe dig i dit innovationsarbejde.

Nogle er metode- og procesværktøjer, andre kan skabe overblik og inspiration.

Værktøjer kan hjælpe dig

COI har samlet 18 vigtige værktøjer, som er gode at kende for dig, som arbejder med innovation – eller som vil arbejde med innovation i den offentlige sektor.

Nogle af værktøjerne er COI's egne, mange er lavet af andre. Fælles er, at de kan hjælpe dig i forskellige faser af dit innovationsarbejde – uanset om du er begynder, øvet eller ekspert.

Se mere og dyk ned i de 18 værktøjer herunder:

Spredningsguiden

Spredningsguiden

Spredning: COI har udviklet Spredningsguiden for at hjælpe offentlige arbejdspladser med at dele egne innovationer og genbruge andres. Spredningsguiden er relevant for alle, der vil samarbejde om at oversætte en innovation fra én kontekst til en anden. Guiden indeholder seks faser med tilhørende værktøjer, som hjælper med at strukturere dialogen undervejs.

Prøv Spredningsguiden

Grønspættebogen

Grønspættebogen

Evaluering: COI har lavet Grønspættebogen for at understøtte, at evaluering bliver enklere, mere overkommelig og attraktiv for innovationsaktive i den offentlige sektor. Grønspættebogen henvender sig til dig, som arbejder med innovation, og som gennem evaluering ønsker at kvalificere din innovation og vise dens værd. Målgruppen er ledere, konsulenter og praktikere.

Download Grønspættebogen

Innovationspraktik

Innovationspraktikken

Samarbejde: COI har skabt Innovationspraktikken for at gøre det lettere for offentlige arbejdspladser, medarbejdere og ledere at lære af hinanden – på tværs af den offentlige sektor. Gennem ordningen tilbydes din arbejdsplads som praktikvært at få et spændende besøg, der giver nyt perspektiv på egne opgaver. Eller du kan selv komme i praktik på en anden arbejdsplads.

Læs om innovationspraktikken

Danmarkskort

Kort over innovationsenheder

Overblik: Vi ved, at innovation for alvor blomstrer, når vi arbejder sammen og lærer af hinanden. COI har derfor samlet enheder, labs og centre, der arbejder med innovation i den offentlige sektor, på dette kort for at gøre det nemt for jer, der arbejder med offentlig innovation at finde frem til hinanden og skabe et overblik over innovationslandskabet i Danmark.

Besøg Danmarkskortet

Arketyper

De innovationsaktive arketyper

Arketyper: De innovationsaktive er en mangfoldig skare og kan ikke skæres over én kam. COI har fået lavet en kvalitativ undersøgelse med interviews, servicerejser, associationskort, grand tours og etnografiske observationer. Ud af analysen af den omfattende mængde data træder et mønster frem, som har fået os til at opdele de innovationsaktive i otte arketypiske aktører.

Se arketyperne

Innovationstilgange

De vigtigste innovationstilgange

Tilgange: Der findes mange tilgange til offentlig innovation. På COI's hjemmeside deler eksperter deres viden om de mest udbredte af slagsen. Du kan læse om de forskellige metoder, hvordan de bliver brugt bedst, hvad man skal være opmærksom på, hvordan tilgangene kan skabe værdi og hvor du kan læse mere. Siden bliver løbende opdateret med nye tilgange.

Se innovationstilgangene

RUC

Miniguide til forskersamarbejde (RUC)

Samarbejde: Roskilde Universitet har udarbejdet en miniguide til, hvordan man kommer godt og hurtigt i gang med et eventuelt samarbejde med universitetet. Guiden kan også tjene til inspiration, hvis du har et samarbejde i tankerne med landets øvrige højere læreanstalter. Du kan afklare, om et eventuelt samarbejde med RUC kan etableres, ved hjælp af 6 lette trin.

Prøv miniguiden

Innovationspartnerskaber

Innovationspartnerskaber (Erhvervsstyrelsen)

Offentlig-privat: Innovationspartnerskaber giver på en ny og mere effektiv måde offentlige arbejdspladser mulighed for at skabe innovative løsninger i samarbejde med private leverandører, samtidig med at den offentlige part har en option på at købe løsningen bagefter. Erhvervsstyrelsen har udviklet en procesmodel, som guider begge parter igennem hele processen.

download procesmodellen

SAMSON

Værktøjet SAMSON (KS)

Samskabelse: Den norske kommuneorganisation KS har udviklet værktøjet SAMSON, der både kan måle kvaliteten og identificere profilen af en samskabte innovation. SAMSON er udformet på grundlag af spørgsmål om de enkelte projekter, som besvares af de involverede parter. Man får derved en model, der viser, hvilke parametre de er stærke på, og hvor der kan ske forbedringer.

Læs mere og prøv SAMSON

OPI Pixi toget

OPI PIXI-toget (Københavns Kommune)

Offentlig-privat: OPI PIXI-toget er et værktøj, INNOBA har udviklet til Københavns Kommune. Step-by-step-guiden hjælper parterne i et offentlig-privat innovationssamarbejde og er delt op i fire 'togture' svarende til de fire forskellige typer af OPI: Mini, Eksplorativ, Indkøb og Strategisk. Undervejs på turen får du tips og tricks samt typiske aktiviteter og opmærksomhedspunkter.

Prøv OPI PIXI-toget

OPI Guide

OPIguide (Welfare Tech)

Offentlig-privat: OPIguide.dk hjælper dig – som virksomhed, offentlig organisation eller videninstitution – med at skabe succesfuldt offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI). Med OPIguide.dk får du viden og inspiration til at håndtere processen med OPI. Via den interaktive procesguide får du et hurtigt overblik over OPI-processen og de vigtigste beslutningstrin.

Besøg OPIguide.dk

Gevinstrealiseringsspillet

Gevinstrealiseringsspillet (Københavns Kommune)

Gevinstrealisering: Gevinstrejsen er et koncept, som hjælper dig, der arbejder med udvikling af projekter, til at nå hele vejen fra idé til implementering og succesfuldt høste de tilsigtede gevinster. Værktøjet Gevinstrejsen kan bruges af alle. Konceptet er baseret på en stor undersøgelse af årsagerne til, at vi ikke altid lykkes med at høste gevinsterne, når vi sætter nye projekter i gang.

Download spillet

DDC

Designværktøjer (Dansk Design Center)

Design: Vil du arbejde med designdrevet udvikling? Dansk Design Centers har samlet et udvalg af centerets mest effektive og afprøvede værktøjer, som du kan bruge og lade dig inspirere af. Læs om metoderne, få en guide til hvordan du gør og print materialet. Værktøjerne er inddelt i tre kategorier, der benyttes på forskellige tidspunkter i designprocessen.

Se DDC's værktøjer

KU

Værktøjskassen til innovation (KU)

Metodesamling: Københavns Universitet har udviklet en værktøjskasse til innovation og entreprenørskab, der indeholder beskrivelser og vejledninger til en lang række af de mest udbredte innovationsmetoder. Værktøjskassen blev udviklet som en del af projektet Next Generation og blev redesignet i 2018 med henblik på at lancere et nyt forbedret design.

besøg ku's værktøjskasse

Innovationshjulet

Innovationshjulet (Center for Innovation i Aarhus)

Innovationskapacitet: Innovationshjulet er et spil, som kan spilles i jeres afdeling eller blandt en mindre gruppe kollegaer, når I ønsker at sætte fokus på jeres innovationskapacitet. Spillet hjælper jer med at få gode drøftelser om: 1) hvordan jeres innovationskapacitet ser ud nu, 2) hvordan I ønsker jer, den skal se ud på sigt og 3) hvordan I når frem til den ønskede innovationskapacitet.

Download Innovationshjulet

SDSI

Brugercentreret design (Region Syddanmark)

Brugercentrering: Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI), Region Syddanmark, har udviklet dette metodekatalog for brugercentreret design. I kataloget vil du blive introduceret til de metoder, der oftest anvendes. Metoderne er fordelt over SDSI's femtrins fasemodel og tilbyder en række strategiske værktøjer, der kan anvendes til at forstå og inddrage brugerne med rettidig omhu.

Download metodekataloget

20 tools

20 Tools for Innovating in Government (NESTA)

Håndbog: Denne håndbog fra NESTA indeholder 20 evidensbaserede værktøjer designet til at hjælpe med at bringe ideer til live i det offentlige. Der er værktøjer, som afdækker nye indsigter og genererer ideer, værktøjer til udvikling og test og værktøjer, der understøtter systemforandring. Nogle af værktøjerne udnytter nye teknologier, mens andre udnytter indsigt fra nye kilder.

Download NESTA's håndbog

OPSI

Værktøjsnavigatøren (OECD/OPSI)

Overblik: Det kan være uoverskueligt at skulle finde værktøjer, metoder og guides til sit innovationsarbejde. Hjælpen kan findes i Værktøjsnavigatøren udarbejdet af OECD's innovationsenhed OPSI. Her finder man hundredvis af frit tilgængelige innovationsværktøjer, udviklet og brugt af innovatører i offentlige, private, akademiske og non-profit-sektorer i OECD-landene.

Besøg Værktøjsnavigatøren