Innovationspraktik 2016: Sådan forløb praktikken

Publiceret 06-01-2017

Igen i år er alle dele af den offentlige sektor blevet opfordret til at deltage i Innovationspraktikken, som sidste år var en stor succes. Arbejdspladserne kunne igen i år udsende eller modtage en eller flere praktikanter.

Ipraktik

Foto: Igen i år deltog medarbejdere fra forskellige dele af den offentlige sektor i COI's Innovationspraktik

KORA har evalueret Innovationspraktikken 2016:

Der var stor tilfredshed blandt sidst års deltagere, som var pioneråret for Innovationspraktikken. Læs mere i evalueringen, som også indeholder en række opmærksomhedspunkter, som har været med til at forme det reviderede koncept for 2016. Vi evaluerer også dette års udgave af Innovationspraktikken, og vi deler resultaterne, så snart vi har analyseret de mange besvarelser.

Sådan foregik praktikken i 2016

Praktikanter og værter tilmeldte sig gennem et online tilmeldingsmodul, så vi i COI kunne vurdere mulighederne for at skabe et kvalificeret match. Nogle praktikanter havde specifikke ønsker til fag, sektor og/eller geografi, mens andre var meget åbne.

I COI matchede vi praktikanter og værter på livet løs frem mod sommerferien. Det var et stort og spændende puslespil. De fleste matchforslag endte i aftaler, som praktikanterne selv havde ansvaret for at lave med dels deres egen chef, dels deres praktikvært. COI leverede en ramme for disse aftaler.

Sidste år måtte vi skuffe en del håbefulde praktikanter, da antallet af tilmeldte værter ikke kunne måle sig med antallet af praktikanter. Denne ubalance fik vi udlignet i år, og de få vi alligevel måtte skuffe skyldtes at puslespillet ikke i alle tilfælde gik op.

I COI havde vi den store fornøjelse at møde størstedelen af de i alt 118 deltagere til de regionale workshops i hhv. Aarhus, Vejle og Hellerup. Workshoppen, hvor mange værter og praktikanter mødte hinanden for første gange, bød yderligere på indsigter og tips fra sidste års Innovationspraktik med det sigte, at skabe det bedste udgangspunkt for de mange nye praktikforløb. Workshoppen trak også på viden og erfaringer fra nogle af de garvede deltagere fra sidste år, hvis viden blev udforsket af de spørgelystne og nysgerrige tilhørere

Innovationspraktik på kryds og tværs

Offentlige arbejdspladser i 32 forskellige kommuner, 4 regioner og 9 ministerområder deltog i COI’s Innovationspraktik 2016, som i uge 37 havde 118 medarbejdere og ledere som deltagere. De mange praktikforløb varede mellem 2-5 dage, og forløb på helt forskellige arbejdspladser rundt i hele landet.

Samlet deltog 79 forskellige kommunale, regionale og statslige arbejdspladser over hele landet, enten som praktikvært og/eller ved at udsende en eller flere innovationspraktikanter.

Få er overblik over deltagerne her