Innovationspriserne 2019

Nu kan du indstille din eller andres innovation til Center for Offentlig Innovation og COK's nationale innovationspriser.

8 ud af 10 offentlige arbejdspladser er innovative. De fleste innovationer bliver skabt i samarbejde med andre aktører, endnu flere har medarbejderne i en nøglerolle, og de nye løsninger skaber værdi for både offentlige organisationer, samfundet og for borgerne.

Det skal synliggøres og fejres! Derfor lancerer Center for Offentlig Innovation og COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling nu to nationale innovationspriser. Priserne retter sig ikke mod en bestemt sektor eller et fagområde – men fremhæver det gode innovationsarbejde, der sker på tværs af hele den offentlige sektor.

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 5. september 2019, hvor COI og COK afholder Innovationsdagen. Her offentliggør vi vinderne og fejrer det offentlige innovationsarbejde. Indstil også din egen innovation til NYT SAMMEN BEDRE-prisen senest mandag den 10. juni 2019. Din egen eller andres innovation skal du indstille til Hverdagsinnovationsprisen senest onsdag den 19. juni 2019. Præmier bliver offentliggjort i løbet af juli.

Du kan allerede nu tilmelde dig til Innovationsdagen her, som afholdes i Fængslet i Horsens.

skiller

NYT SAMMEN BEDRE-prisen

NYT SAMMEN BEDRE-prisen

NYT SAMMEN BEDRE-prisen uddeles til en offentlig innovation, der rummer en løsning på et komplekst samfundsmæssigt problem, er udviklet sammen med andre aktører, har skabt værdi og har spredningspotentiale.

Med kompleks forstås, at flere aktører ejer dele af problemet og derfor måske også dele af løsningen. Andre aktører kan bl.a. være private virksomheder, borgere, frivillige, vidensinstitutioner og andre offentlige arbejdspladser – f.eks. på tværs af fagområder eller delsektorer.

Værdiskabelse kan være i form af indfrielse af politiske mål, øget effektivitet, højere kvalitet, styrket demokrati eller øget innovationskapacitet hos ledere og medarbejdere.

Spredningspotentiale betyder, at innovationen skal kunne genbruges af andre i form af kopiering eller tilpasning af innovationen til egen kontekst. Send os en mail med en kort beskrivelse af din innovation og svar på følgende spørgsmål:

  1. Hvad gør jer mest stolt/glad ved innovationen?
  2. Hvilket problem har den løst (og hvilken værdi har den derved skabt)?
  3. Hvem har I samarbejdet med?

Vedhæft gerne evt. materiale, du har om din innovation. Har du allerede ansøgt/er indstillet til en innovationspris sidste år eller i år, kan du gensende den ansøgning. Vinder og nominerede findes af en stærk sammensat jury.

Se bedømmelseskriterier her.

DU KAN IKKE LÆNGERE INDSTILLE DIN INNOVATION – DEADLINE ER OVERSKREDET

 

Skillermidt

Hverdagsinnovationsprisen

Hverdagsinnovationsprisen

Hverdagsinnovationsprisen handler om at fejre de små kloge greb, som vi gør i det daglige, og hvor resultatet bliver, at en opgave løses hurtigere og i en højere kvalitet. De situationer, hvor man siger: "Hvad nu, hvis man bare….?"

Hverdagsinnovationerne virker ofte mere banale end geniale for os, der finder på dem. Samtidig trives innovationsarbejdet, når vi får inspiration fra andre. For at få hverdagsinnovationerne frem i lyset har vi derfor brug for tips og input fra de offentlige medarbejdere og ledere:

Priserne baserer sig både på indstillinger af andres eller egnes hverdagsinnovationer. Du kan altså både indstille en andens eller din egen innovation.

For at indstille en løsning til Hverdagsinnovationsprisen sender du et billede, der viser noget om innovationen. Det kan f.eks. være et billede af:

  1. Innovatøren bag (husk at få tilladelse/samtykke, hvis du indstiller en andens innovation).
  2. Den innovative løsning.
  3. Den forskel, innovationen gør i hverdagen.

Suppler med en kort fortælling om, hvorfor lige denne hverdagsinnovation giver værdi. Sekretariatet udvælger en håndfuld innovationer, som præsenteres på Innovationsdagen den 5. september. Dagens deltagere afgør vinderne.

Se screeningkriterier her.

DER KAN IKKE LÆNGERE INDSTILLES INNOVATIONER – DEADLINE ER OVERSKREDET

 

Se en hilsen fra centerleder i Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup:

m4fW2avz60g

Hvad er meningen?

Formålet med priserne og Innovationsdagen er fejring og synliggørelse af alt det gode arbejde, der sker "derude". At få det allerbedste frem i lyset og formidle det, så andre kan lade sig inspirere og forhåbentlig kopiere/tilpasse til egen kontekst. Derfor er en del af præmien også synlighed og opmærksomhed – såvel nationalt som formentlig internationalt.

Arbejdet med Innovationsdagen og priserne er i sig selv en innovationsproces. Derfor konceptudvikles Innovationsdagen løbende i sparring med relevante aktører.

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på siden? Så send os gerne en mail på: coi@coi.dk.

Hvem er juryen?

Jacob Bundsgaard

Jacob Bundsgaard

Jacob Bundsgaard indgår i juryen både som formand for KL – og dermed som frontfigur for kommunernes fælles fokus og ambitioner – og som borgmester i Aarhus Kommune, hvor innovation er sat konkret og vedvarende på dagsordenen bredt i kommunen, bl.a. med debatoplægget Kommune Forfra og Center for Innovation i Aarhus (CFIA):

"I kommunerne har vi længe prioriteret innovationsarbejdet. Det er bydende nødvendigt for os at arbejde med at fremme en innovativ kultur, så kommunernes medarbejdere og ledere finder nye løsninger sammen med borgere og virksomheder. Jeg er meget nysgerrig efter at se hvilke gode løsninger fra hele landet, vi får frem i lyset, og som vi som samfundet kan få gavn af, når vi deler de værdifulde løsninger med hinanden."

Stephanie Lose

Stephanie Lose

Stephanie Lose indgår i juryen både som formand for Danske Regioner – og dermed frontfigur for regionernes innovationsarbejde – og som regionsrådsformand for Region Syddanmark, hvor innovationsarbejdet er drevet af demografisk krydspres og teknologiske nyvindinger, bl.a. med Syddansk Sundhedsinnovation:

"For at udnytte fremtidens teknologiske muligheder og for at imødekomme borgernes behov er det vigtigt, at vi er sammen om at skabe og anvende de gode løsninger. Derfor ser jeg frem til fejre dem, der netop er dygtige til at finde de nye veje fremad, med 'NYT SAMMEN BEDRE'-prisen. Både de eksempler, der kommer fra regionerne, og fra de øvrige dele af den offentlige sektor. De gode innovationer skal frem og deles."

Christian Bason

Christian Bason

Christian Bason indgår i juryen både som tidligere chef for MindLab og nu som administrerende direktør for Dansk Design Center og ph.d. i designledelse som innovationsværktøj. Han er dermed frontfigur for at accelerere offentlig innovation:

"Offentlig innovation er modnet i Danmark, men vi kan ikke tillade os at hvile på laurbærrene. Vi står fortsat over for komplekse samfundsmæssige udfordringer, hvor innovationsgrebene er nødvendige at bruge og hvor løsningerne skal findes af flere. Med 'NYT SAMMEN BEDRE'-prisen sætter vi netop spot på det stærke samarbejde, der fører til innovative løsninger."  

Pia Gjellerup

Pia Gjellerup

Pia Gjellerup indgår i juryen både som tidligere politiker og nu som centerleder for Center for Offentlig Innovation – og dermed som frontfigur for et ambitiøst offentligt innovationsarbejde og en kontinuerlig insisteren på at udvikle den offentlige sektor til gavn for hele samfundet:

"Vi ved, at der sker meget flot innovationsarbejde: Politikere, medarbejdere og ledere, som samarbejder med mange andre om at skabe relevante nye løsninger, der giver samfundsmæssig værdi. Det er på tide at fejre det gode arbejde med en national pris, hvor vi får anerkendt og fejret indsatserne og resultaterne – og samtidig arbejdet målrettet på, at andre kan genbruge eksemplerne."              

Lizete Risgaard

Lizette Risgaard

Lizette Riisgaard indgår i juryen som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation og dermed som frontfigur for en organisation, der forener tidligere LO og FTFs erfaringer og ambitioner med at skabe samfund, hvor organisationer, virksomheder, institutioner og den enkelte bidrager til at udvikle velfærden og demokratiet:

"Medarbejderne er vores allervigtigste ressource i den offentlige sektor. Derfor er de også centrale i innovationsarbejdet om at udvikle vores velfærdsamfund. Jeg glæder mig til at være med til at fejre ikke bare medarbejderne men innovationsarbejdet i hele den offentlige sektor, og jeg ser frem til at deltage i udbredelsen af de gode eksempler."

Lars Qvistgaard

Lars Qvistgaard

Lars Qvistgaard indgår i juryen som formand for Akademikerne og dermed som frontfigur for en faglig hovedorganisation, der gennem sit arbejde for kompetente og dygtige ansatte i den offentlige sektor spiller en central og aktiv rolle i udviklingen af Danmark som et innovativt samfund:

"Vi ved fra COI's Innovationsbarometer, at medarbejderne spiller en rolle i 92 procent af de offentlige organisationer. Når vi fejrer de bedste offentlige innovationer, fejrer vi også fremtidens arbejdspladser med plads til medarbejdernes erfaring, viden og idéer."

Vi glæder os til at se din indstilling!

COI og COK
topsløjfe

 

Præmier uddeles i samarbejde med:

Scandic

DFDS

DSB