Tilmeld dig Innovationsdagen 2021

Innovationsdagen 2021

Vær med til at fejre det offentlige innovationsarbejde sammen med dit lokale netværk, når COI igen afholder Innovationsdagen.

Innovationsdagen foregår i år onsdag den 5. maj 2021 kl. 13-16.

Hvad kan du opleve?

COI sætter rammerne for en landsdækkende fejring af innovationsarbejdet, når vi inviterer til kåring af vinderen af NYT SAMMEN BEDRE-prisen og Publikumsprisen.

  • De nominerede til priserne er omdrejningspunkt for dagens program, og vi dykker ned i udfordringerne, overvejelserne og værdien ved de otte innovationer.
  • Du kan hente inspiration og ny viden til dit eget arbejde, sparre med andre i løbet af dagen og møde nye og/eller kendte ansigter. 

↓↓↓ Jeg vil tilmelde mig nu ↓↓↓


COI vil gerne fejre det offentlige innovationsarbejde. Så hvordan gør vi det, når der stadig er et forsamlingsloft? Tænk P3, tænk Festen og Gæsten – bare uden nytår, men med Innovationspriserne 2021.

I får mulighed for at samles i lokale netværk til mindre fester i hele landet og i fællesskab følge med og deltage online. Til de lokale fester vil der være tid til dialog og sparring, og sammen skal I udvælge jeres favorit til Publikumsprisen.

↓↓↓ Jeg vil tilmelde mig nu ↓↓↓

Hvordan gør jeg?

Det er gratis at deltage. Vælg om du vil tilmelde dig arrangementet som:

  • Vært: Støt op om det lokale miljø og bliv vært for en fest med op til 10 personer (eller hvad forsamlingsloftet tillader). Det kræver blot et mødelokale med webcam og skærm, så der kan kobles på online. Du behøver ikke være innovationsfaglig ekspert. Det er også muligt, at du og dine kolleger holder festen sammen.
  • Gæst: Bevæg dig ud af hjemmekontoret og bliv gæst hos en lokal fest. Vi vil gøre vores bedste for at matche dig med en fest – du skal blot være en god gæst. Tjek fx ind med hinanden om, hvordan I fælles overholder covid-19 forholdsregler,
    hvad I ellers synes er en del af jeres gode og trygge fest, og hvad du evt. skal medbringe.
  • Digital gæst: Du tilmelder dig herunder, modtager et link og deltager online. Her er der plads til dialog og netværk via breakout-rooms, hvor vi matcher dig med andre digitale gæster, så I sammen kan skabe en god fest.

Tilmeld dig Innovationsdagen 2021

Læs om de tre kategorier ovenfor.

Tilmeldingen er lukket.


Det praktiske:

Hvornår: Innovationsdagen afholdes den 5. maj kl. 13-16 i dit lokalområde og på platformen Zoom.

Målgruppe: Alle medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, der er interesserede i at skabe nye løsninger. Du får ny inspiration til dit arbejde, med indslag fra de nominerede til innovationspriserne, og samtaler om innovationsarbejdet med dit lokale (måske nye) netværk. 

Pris: Gratis.

 

↑↑↑ Jeg vil tilmelde mig nu ↑↑↑

Se de tre nominerede til NYT SAMMEN BEDRE-prisen:

Min Video – indstillet af Aarhus Kommune

Målgruppe: Medarbejdere inden for sundheds- og socialområderne

Beskrivelse: En brugervenlig videoplatform med fokus på sikker datadeling har gjort det let for medarbejdere i Aarhus Kommune at optage og dele nødvendige vejledninger og instrukser både internt i og mellem afdelingerne om behandling og håndtering af eksempelvis ældre borgere. Optagelserne sker i samarbejde med borgeren, der oplever en mere ensartet håndtering fra de forskellige medarbejdere, de møder i deres hverdag. 

Min Video har bl.a. reduceret tidsforbrug for instruktionspligt og givet en større borgertilfredshed, da borgerne får mere kontrol over, hvad der bliver formidlet, og oplever en mere ensartet håndtering fra medarbejderne.

→ Læs mere om Min video (pdf)

Bedre søvn uden medicin – indstillet af Region Midtjylland

Målgruppe: Borgere over 18 år med psykiatriske lidelser og søvnproblemer

Beskrivelse: Borgere med psykiatriske lidelser har ofte søvnproblemer. Det er i sig selv et sundhedsproblem, der samtidig kan forværre de psykiatriske lidelser. Søvnmedicin fungerer godt som en kortvarig løsning på akutte søvnproblemer, men er ikke en optimal langvarig løsning. Baseret på en psykologisk evidensbaseret metode, er der udviklet et nyt non-farmakologisk søvnbehandlingstilbud til borgere med psykiatriske lidelser og søvnproblemer.

Siden opstarten af søvnforløbene er der modtaget 115 henvisninger til søvnforløb. Et dataudtræk fra den elektroniske patientjournal for de første 55 patienter viser, at patienterne opnåede gennemsnitligt en signifikant og klinisk betydningsfuld reduktion af søvnproblemer og en signifikant bedre søvnkvalitet.

→ Læs mere om bedre søvn uden medicin (pdf)

Virk Assistenten – indstillet af Erhvervsstyrelsen

Målgruppe: Små virksomheder

Beskrivelse: Der er uoverskueligt meget at holde styr på for små virksomheder, når man fx skal starte en virksomhed, ansætte første medarbejder eller købe og sælge varer i andre lande i EU. Virksomhederne savner sammenhæng og overblik over, hvad de skal gøre, hvornår og hos hvilken myndighed. Problematikken og frustrationen har været udtalt og tydelig i mange år, og med Virk Assistenten har Erhvervsstyrelsen givet første forsøg på at skabe et brugervenligt og skræddersyet overblik og sikre digital sammenhæng på tværs i ti centrale situationer.

Virk Assistenten er limen og bindemidlet mellem myndighedernes silovejledninger og digitale løsninger, så virksomhedsejeren gennem beslutningstræer, datatræk, dybe links, tidslinjer mv. får en sammenhængende guidning gennem de forskellige trin i en given proces. Virk Assistenten gør det dermed nemmere for virksomhederne at navigere i deres pligter og rettigheder og i at regelefterleve.

→ Læs mere om Virk Assistenten (pdf)


↑↑↑ Jeg vil tilmelde mig nu ↑↑↑


De fem nominerede til Publikumsprisen:

Fleksibel arbejdsplads giver bedre service til borgerne

Egedal Kommune, Tandplejen

På arbejdspladser med faste åbningstider og direkte borgerkontakt kan fleksibilitet for den enkelte medarbejder ses som en modsætning til højt serviceniveau til borgerne. Coronakrisen har givet anledning til et nyt blik på, hvordan der kan skabes en bedre balance mellem arbejde og fritid for den enkelte medarbejder samtidig med, at der leveres bedre service til borgerne i Egedal Kommune.

I Tandplejen tilrettelægges åbningstider og informationssamtaler nu efter borgernes behov og medarbejdernes behov for større fleksibilitet ift. tilrettelæggelse af arbejdstider og muligheden for at arbejde hjemmefra. Det har resulteret i udvidede åbningstider samt tilføjet en ny service for borgerne: telefonkonsultationer. Åbningstiderne er nu udvidet med 5½ time om ugen, så borgerne kan få tid kl. 7.30–16.00. Telefonkonsultationer gives overvejende til forældre med små børn og kan klares af medarbejderne hjemmefra.

Anerkendende pædagogik reducerer sygefravær

Hvidovre Kommune, Børnehuset Tinsoldaten

Analyser viser, at sygefraværet er højere i den offentlige end private sektor – også når der justeres for sammensætning af medarbejdere og andre faktorer. Sygefravær rammer både den enkelte syge medarbejder og arbejdspladsen, der skal ændre i planlægning af opgaver, vagter og evt. får vikarudgifter. Det estimeres, at en reduktion af sygefraværet med gennemsnitlig én dag pr. medarbejder pr. år vil frigøre ressourcer i den offentlige sektor, svarende til 400 millioner kroner.

I Børnehuset Tinsoldaten har en ny måde at tænke ledelse af medarbejdere i dagtilbud, reduceret sygefraværet fra 15,1 til 4,3 fraværsdage pr. medarbejder pr. år. Arbejdsmiljø-indsatsen er inspireret af den anerkendende pædagogiske tilgang 'set, hørt og forstået', børnehuset normalt bruger i arbejdet med børnene. Værktøjerne i det pædagogiske arbejde med børn i dagtilbud, fungerer nu også som værktøjer i jagten på det gode arbejdsmiljø for de ansatte. Det nye greb har skabt et arbejdsmiljø, hvor fagligheden trives, udvikles, medarbejderne sprudler af arbejdsglæde og sygefraværet er styrtdykket.

App reducerer administration og øger compliance for vikarer

Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

De seneste år er der sket en stor stigning i antallet af brugeroprettelser i IT-systemerne i kommunens Sundheds- og Omsorgsforvaltning (SUF). En succesfuld implementering af nyt omsorgs-system og Mobile First-strategi, havde ført til, at flere medarbejdere brugte deres mobile devices til dokumentation. På plejehjem og i hjemmeplejen er der ikke kun faste medarbejdere, men også vikarer. Vikarerne blev for hver vagt manuelt oprettet som nye it-brugere med bruger-id og adgangskoder. Det indebar masser af papir, omfattende arbejdsgange, manglende compliance og ekstremt høje transaktionsomkostninger.

En ny digital løsning: VikarAdgangs-app gør arbejdsgangen med at bestille og oprette vikarer i fagsystemerne mere effektiv, billigere og mere sikker. Løsningen anvendes nu i SUF's mere end 50 driftsenheder. Medarbejderne bruger de devices, de i forvejen har, så der er ikke indkøbt ny hardware. App'en, som har sparet cirka 6,5 mio. kr. i årlige driftsomkostninger, er udviklet for cirka 350.000 kr. og koster 200.000 kr. om året i drift. Løsningen blev implementeret på bare seks uger fra maj til juni 2020, og er både stabil og let at anvende, hvilket bl.a. viser sig ved, at der efter implementeringen slet ikke har været supporthenvendelser på anvendelsen af app'en.

Nyt koncept for underretninger giver hurtig hjælp til udsatte børn 

Ikast-Brande Kommune, Børne- og familieafdelingen

Bekymringer om børn og unges trivsel kræver en skriftlig underretning fra interne samarbejdspartnere, såsom skole- og dagtilbud, hvilket betyder, at familien skal vente i flere uger på unødigt bureaukrati. Den lange ventetid og uvished påvirker både barnets og familiens trivsel.

Ikast-Brande Kommune har reduceret denne ventetid med et online bookingsystem, der modtager underretninger fra interne samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne skal ikke længere skrive en skriftlig underretning, når de er bekymret for et barn eller ung, men derimod booke et underretningsmøde sammen med barnet og deres forældre. Den nye måde at underrette på inddrager i højere grad barnet, familie og samarbejdspartnere i processen og skaber en positiv dialog med fokus på konkrete løsninger. Tiltaget har, sammen med andre elementer i et frikommuneforsøg, reduceret ventetiden fra, at man bliver opmærksom på, at der er et barn, der har brug for hjælp, til der iværksættes hjælp med 73 pct.  

Non-touch spil gør hospitalssituationer nemmere for små børn

Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital/Børne-ungeafdelingen

Børn under 4 år er en svær aldersgruppe at støtte i deres egen mestring af hospitalssituationer, der er eller kan være forbundet med angst eller smerte. Det er svært at forklare og få børnene til at forstå, hvad der sker. Afledning er den mest anvendte mestringsstrategi til den aldersgruppe, fx med sæbebobler, men det har ikke været muligt at bruge i lang tid pga. af covid-19 og mundbindsbrug. Andre afledninger som fx lys og lyd, afleder kun børnene kortvarigt.

'Min hospitalsven Hjulle' hjælper børn i hospitalssituationer, der kan være forbundet med angst eller smerter. 'Min Hospitalsven Hjulle', er en iPad på et mobilt stativ formet som et dyr. iPad'en har to spil, udviklet til børn i alderen 1-4 år. Spillene anvender augmented reality og computer vision, så barnet spiller non touch, dvs. med blide bevægelser ud i luften enten alene eller sammen med en af forældrene. På den måde afledes barnets opmærksomhed fra hospitalssituationen til at lege med noget sjovt og spændende.

↑↑↑ Jeg vil tilmelde mig nu ↑↑↑


Har du spørgsmål eller kommentarer?

Send en mail til coi@coi.dk med "Innovationsdagen 2021" i emnefeltet.

Vi glæder os til at se dig!

Billedbånd fra Innovationsdagen