Spredning af innovation

Spred de gode løsninger på tværs af kommuner, regioner og staten.

COI hjælper med at sprede gode løsninger mellem arbejdspladser overalt i den offentlige sektor. Kommuner, regioner og staten laver mange værdifulde løsninger.

Men nogle af løsningerne forankres og skaleres ikke tilstrækkeligt i egen organisation og spredes ikke systematisk til andre.

For at gøre det nemmere at sprede de gode løsninger og erfaringer, har COI udviklet Spredningsguiden. Et dialogværktøj, som kan hjælpe offentlige arbejdspladser med at genbruge og dele gode løsninger.

JrXIhwtXFoM

Video: Relationschef Majken Præstbro forklarer, hvorfor spredning af innovation er vigtigt.

Gør jeres egen løsning endnu bedre

Spredning af offentlig innovation er sket, når en innovativ løsning er taget i brug et nyt sted. Det er altså ikke nok at dele viden om løsningen.

Derfor skal du sprede innovation:

  • Når I genbruger andres innovationer, kan I spare udviklingsomkostninger, springe blindgyderne over og komme hurtigere frem til effekten. 
  • Når I deler jeres innovationer med andre, kan I bruge andres arbejde med at tilpasse og implementere løsninger til at gøre jeres oprindelige løsning endnu bedre. Til gavn for borgere, virksomheder og økonomien.