Spredning af innovation

Få hjælp til at dele jeres innovative løsninger – eller genbruge andres erfaringer.

Kommuner, regioner og staten laver mange værdifulde og innovative løsninger.

COI hjælper med at sprede løsningerne mellem de offentlige arbejdspladser ved at indsamle viden om innovationer og bringe innovationsaktive ledere, praktikere og konsulenter sammen.

Hvad er spredning af offentlig innovation?

Spredning handler om deling og genbrug. En innovation er spredt, når en løsning, der er udviklet, implementeret og har skabt værdi ét sted, efterfølgende implementeres og skaber værdi et nyt sted.

Løsningen kan enten kopieres direkte fra ét sted til et andet. Den kan også anvendes i en tilpasset form, eller den kan inspirere til ny udvikling et andet sted. Spredning er først sket, når adfærden er ændret; det er ikke nok, at viden er delt.

Hvordan kan du bruge COI?

Skal du i gang med at dele eller genbruge en innovativ løsning, kan du bruge COI på flere måder:

  • Brug Spredningsguiden – COI's dialogværktøj, der hjælper offentlige arbejdspladser med at genbruge og dele gode løsninger. Den bygger på forskningsmæssig evidens.
  • Læs nyhedsartikler om spredning, hvor COI, eksperter og praktikere deler erfaringer og indsigter. Eller få inspiration og se nye innovationer i COI's casesamling og i vores nyhedsbrev
  • Kontakt COI, hvis I ønsker at styrke spredningskapaciteten i jeres organisation. Vi tilbyder oplæg, sparring o. lign. 

Hvorfor er spredning af innovation vigtigt?

  • Når I genbruger andres innovationer, kan I spare udviklingsomkostninger, springe blindgyderne over og komme hurtigere frem til effekten. 
  • Når I deler jeres innovationer med andre, kan I bruge andres arbejde med at tilpasse og implementere løsninger til at gøre jeres oprindelige løsning endnu bedre. Til gavn for borgere, virksomheder og økonomien.

Prøv COI's Spredningsguide