Ledelse af offentlig innovation

Administrative og politiske ledere skal stå i spidsen for offentlig innovation.

Innovationsledelse er en opgave for offentlige ledere på linje med alle de andre ledelsesopgaver.

Som topleder skal man stå i spidsen for udviklingen af radikale løsninger på de markante udfordringer, vi står overfor. Som administrativ leder skal man have kompetencerne til at omsætte politikernes og topledelsens strategier til forandringer af reel værdi for borgerne.

Som politisk leder af en innovationsproces skal man kunne sætte en ramme, der tilgodeser en nødvendig eksperimenterede tilgang og gentagelse af processer – og samtidig sætte en værdimæssig retning for arbejdet uden at låse sig fast på en bestemt løsning.

Innovationsledelse styrker vilkårene

God innovationsledelse styrker vilkårene for offentlig innovation:

  • En særlig form for (personale)ledelse af innovation er nødvendig for at aktivere medarbejdernes mod, idérigdom og vedholdenhed, da medarbejdernes samlede indsats er en af de helt afgørende drivkræfter for offentlig innovation.
  • Ledelse af offentlig innovation indebærer også at medtage det strategiske perspektiv hos topledelsen, at lede til siden i egen organisation og at medinddrage eksterne parter – tre andre vigtige drivkræfter for offentlig innovation.
  • Endelig kræver spredning og evaluering af offentlig innovation en stærk ledelsesmæssig insisteren og prioritering.

Læs om innovationsledelse i den offentlige sektor

Publikationer om ledelse af offentlig innovation: