Innovative offentlige indkøb

Få hjælp og inspiration til samarbejdet mellem offentlige arbejdspladser og private virksomheder om innovation.

Kommuner, regioner og staten køber hvert år ind for mange milliarder i den private sektor.

COI hjælper med at understøtte tværoffentligt samarbejde om større skala i innovative indkøb, indsamle og formidle viden og gode eksempler og ved at bringe innovationsaktive ledere og praktikere sammen.

Hvad er innovative offentlige indkøb?

Innovative indkøb handler om i et samspil mellem den offentlige og den private sektor at finde at finde nye måder at bruge kendte løsninger på eller udvikle helt nye løsninger.

Det er et innovativt indkøb, hvis et plejehjem erkender et problem for de demente, der ikke findes en løsning på i dag. Og hvor der etableres et offentligt-privat samarbejde om at udvikle en sensorteknologisk løsning på problemet, som den private virksomhed leverer.

Som med al anden offentlige innovation behøver det nye dog ikke være helt nyt. Det skal blot skabe værdi et nyt sted i den offentlige sektor. Det innovative indkøb kan derfor i nogle tilfælde være indkøb af eksisterende produkter og services. Det er fx også et innovativt indkøb, hvis et plejehjem for første gang indkøber en kendt sensorteknologi og tager den i brug på en måde, som forbedrer de dementes livskvalitet og de ansattes arbejdsmiljø.

Hvordan kan du bruge COI?

Har du en udfordring eller uløst behov, som du gerne vil finde en ny løsning på sammen med den private sektor, kan du bruge COI på flere måder:

  • Find din næste samarbejdspartner på COI's Indkøbslisten, der er en oversigt over aktører, der arbejder med at fremme og gennemføre innovative offentlige indkøb
  • Brug COI's procesguide for tværoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb, der hjælper offentlige arbejdspladser til større innovationshøjde og virksomhederne til større skala. Processen guider offentlige arbejdspladser gennem fælles behovsudforskning og markedsdialog, så der kan formuleres nye innovationsfremmende krav.
  • Læs nyhedsartikler om innovative offentlige indkøb og innovationssamarbejde, hvor COI, eksperter og praktikere deler erfaringer og indsigter. Eller få inspiration og se offentligt-private innovationer i COI's casesamling og i vores nyhedsbrev
  • Kontakt COI, hvis I ønsker at inspiration til arbejdet med innovative offentlige indkøb. Vi tilbyder oplæg, sparring o. lign. 

Hvorfor er innovative offentlige indkøb vigtige?

  • Vi står over for store samfundsudfordringer, som kun kan løses i et samarbejde mellem den offentlige og private sektor. Det gælder fx klimaområdet og den aldrende befolkning.
  • Innovative offentlige indkøb åbner for et større innovationsrum. Ved at samle viden, ressourcer og kompetencer fra både offentlige og private virksomheder og samarbejde på tværs kan man skabe resultater, som ingen af parterne ville kunne opnå på egen hånd.
  • Innovative indkøb er til gavn for både den offentlige sektor og private leverandører. Den offentlige arbejdsplads kan få en ny løsning, som kan forbedre kvalitet, effektivitet og medarbejdertilfredshed. Den private virksomhed kan få indsigt i konkrete offentlige behov, som kan danne grobund for udvikling af nye produkter og services, som også efterspørges af andre offentlige kunder.

Download COI's procesguide