Fremmer strategisk innovationskapacitet evaluering af innovation?

En analyse af professor Peter Dahler-Larsen.

Peter Dahler-Larsen

Kun 44 % af innovationerne, som er implementeret i offentlig sektor på det seneste, er blevet evalueret. Det har Center for Offentlig Innovation vist via data indsamlet til brug for Innovationsbarometeret (COI 2015, se også metodeafsnittet). Ganske vist kan der også efter spørgetidspunktet iværksættes evaluering. Yderligere 42% procent oplyser, at de er i gang med at evaluere eller planlægger at gøre det senere. Hvad der kommer ud af dette, kan ingen sige med sikkerhed.

Selv om ingen kender et perfekt tal for andelen af innovationer, der bør evalueres, og selv om 100 % hverken er ønskeligt eller realistisk, er der formodentlig gevinster at hente ved at evaluere flere innovationer, end tilfældet er i øjeblikket.

For der er mindst fire almene gode grunde til at evaluere (Chelimsky 2006), som er lette også at gøre gældende i forhold til innovation – ikke mindst i lyset af de mange og store forventninger, der er til netop betydningen af innovation for den offentlige sektors fremtid.

For det første kan løbende evaluering føre til læring og udvikling. Tanken findes parallelt inden for områder som designtænkning, projektledelse, systemisk organisationsudvikling m.fl. (Patton 2012): I en kompleks verden kan tiltagene ikke planlægges perfekt på forhånd, men må tilpasses via
løbende feedback.

For det andet medvirker evaluering til kontrol som led i den repræsentative demokratiske styrekæde (Vedung 1997). I en tid med krav om påpasselighed med offentlige midler kan offentlig innovation ikke slippe for at dokumentere sin værdi og effekt. Det vil svække innovation som felt, hvis ikke man har svar på denne udfordring.

For det tredje er dokumentation af erfaringer med innovation en forudsætning for at sprede gode ideer (og undgå at gentage de dårlige).

For det fjerde fortjener offentligheden indsigt i udfaldet af de mange innovative tiltag i offentlig sektor, for så vidt som de er finansieret af skattekroner.

Men flere af disse fire funktioner kunne formodentlig tilgodeses bedre, hvis evalueringsfrekvensen var højere end de allerede omtalte 44 %.

Download og læs hele professor peter dahler-larsens analyse (pdf) >