Evaluering af innovation

Få hjælp til at evaluere og måle værdien af jeres nye løsning.

Evaluering kan løfte din innovation op på et højere niveau og afdække, hvad der virker.

COI arbejder løbende med at indsamle ny viden og indsigter om evaluering fra innovationsaktive ledere, praktikere og konsulenter.

Hvad er evaluering af innovation?

Evaluering handler om systematisk at bedømme det innovative tiltag, I er i gang med, for at finde ud af, hvad der virker og hvordan. Evaluering kan bruges til at undersøge og formidle værdien af innovationen – og som udviklings- og styringsredskab undervejs.

Når vi evaluerer innovation, bevæger vi os væk fra vores mavefornemmelser om, hvad der virker, og hen mod mere systematisk dataindsamling og et mere solidt vidensgrundlag. 

Hvordan kan du bruge COI?

Skal du i gang med at evaluere og dokumentere værdien af en ny løsning, kan du bruge COI på følgende måde:

  • Brug Grønspættebogen – COI's trin-for-trin guide til evalueringsarbejdet.
  • Læs nyhedsartikler om evaluering, hvor COI, eksperter og praktikere deler deres erfaringer og indsigter. Eller hold dig opdateret i vores nyhedsbrev
  • Kontakt COI, hvis I ønsker at styrke evalueringskapaciteten i jeres organisation. Vi tilbyder bl.a. oplæg om evaluering af innovation eller sparring på dit evalueringsarbejde.

Hvorfor skal man evaluere innovation?

  • Er evaluering en del af innovationsarbejdet fra begyndelsen, får I et solidt grundlag for at træffe valg undervejs om, hvad I skal arbejde videre med, og hvad der skal stoppes.
  • Viden fra jeres evaluering styrker formidlingen af innovationens værdi til fx beslutningstagere, kolleger og borgere.
  • Evaluering styrker innovationens spredning, fordi andre kan få viden om, hvilken værdi innovationen har skabt og hvordan.

Download COI's evalueringshåndbog

Publikationer, der kan hjælpe din evaluering på vej: