Evaluering af innovation

Evaluering kan løfte din innovation op på et højere niveau.

Evaluering handler om systematisk at bedømme det innovative tiltag, I er i gang med, for at finde ud af, hvad der virker og hvordan. 

Evaluering hjælper med at formidle innovationens værdi til beslutningstagere, kolleger, samarbejdspartnere og borgere.

Når vi evaluerer innovation, bevæger vi os væk fra vores mavefornemmelser om, hvad der virker, og hen mod mere systematisk dataindsamling og et mere solidt vidensgrundlag. 

x2TovhyOPP8

Video: Chefkonsulent Lene Krogh Jeppesen forklarer, hvorfor evaluering er vigtigt.

Hjælper i mindst tre dele

Evaluering hjælper dig i mindst tre dele af dit innovationsarbejde:

  • Er evaluering en del af innovationsarbejdet fra begyndelsen, får I et solidt grundlag for at træffe valg undervejs om, hvad I skal arbejde videre med, og hvad der skal stoppes.
  • Viden fra jeres evaluering styrker formidlingen af innovationens værdi til fx beslutningstagere, kolleger og borgere.
  • Evaluering styrker innovationens spredning, fordi andre kan få viden om, hvilken værdi innovationen har skabt og hvordan.

Download COI's evalueringshåndbog ❯

Publikationer, der kan hjælpe din evaluering på vej: