Evaluering af innovation

Få hjælp til at evaluere og måle værdien af jeres nye løsning.

Evaluering kan løfte din innovation op på et højere niveau. COI arbejder løbende med at indsamle ny viden og indsigter om evaluering fra innovationsaktive ledere, praktikere og konsulenter.

Hvordan kan du bruge COI?

Skal du i gang med at evaluere og dokumentere værdien af en ny løsning, kan du bruge COI på følgende måde:

  • Brug Grønspættebogen – COI's trin-for-trin guide til evalueringsarbejdet.
  • Læs nyhedsartikler om evaluering, hvor COI, eksperter og praktikere deler deres erfaringer og indsigter. For eksempel artiklen om 3 typiske fejl ved evaluering af offentlig innovation
  • Kontakt COI, hvis I ønsker at styrke evalueringskapaciteten i jeres organisation. Vi tilbyder bl.a. oplæg om evaluering af innovation eller sparring på dit evalueringsarbejde.
https://player.skyfish.com/?v=https://video.skyfish.com/12f4c57f-4402-4547-93a1-e2d4522b3867/hls/prod_349938-49155876.m3u8&media=49155876

Hvorfor skal man evaluere innovation?

  • Er evaluering en del af innovationsarbejdet fra begyndelsen, får I et solidt grundlag for at træffe valg undervejs om, hvad I skal arbejde videre med, og hvad der skal stoppes.
  • Viden fra jeres evaluering styrker formidlingen af innovationens værdi til fx beslutningstagere, kolleger og borgere.
  • Evaluering styrker innovationens spredning, fordi andre kan få viden om, hvilken værdi innovationen har skabt og hvordan.

Download COI's evalueringshåndbog

Publikationer, der kan hjælpe din evaluering på vej: