Spred innovation

Spred de gode løsninger på tværs af kommuner, regioner og staten.

COI hjælper med at sprede gode løsninger mellem arbejdspladser overalt i den offentlige sektor. Kommuner, regioner og staten laver mange værdifulde løsninger. Men nogle af løsningerne forankres og skaleres ikke tilstrækkeligt i egen organisation og spredes ikke systematisk til andre.

For at gøre det nemmere at sprede de gode løsninger og erfaringer, har COI udviklet Spredningsguiden. Et dialogværktøj, som kan hjælpe offentlige arbejdspladser med at genbruge og dele gode løsninger.

Spredning af offentlig innovation er sket, når en innovativ løsning er taget i brug et nyt sted – det er altså ikke nok at dele viden om løsningen.

Når I genbruger andres innovationer, kan I spare udviklingsomkostninger, springe blindgyderne over og komme hurtigere frem til effekten. 

Gør jeres egen løsning endnu bedre

Og når I deler jeres innovationer med andre, kan I bruge andres arbejde med at tilpasse og implementere løsninger til at gøre jeres oprindelige løsning endnu bedre. Både til gavn for borgere, virksomheder og økonomien.

COI understøtter skalering og spredning af innovation på flere måder:

SpredningsguidenSpredningsguiden hjælper offentlige arbejdspladser med at dele og genbruge gode løsninger.

Spredningsrapport
'Spredning af offentlig innovation' samler indsigter om, hvordan offentlig innovation spreder sig.

SpredningsnetvarkEt netværk bringer innovationschefer sammen på tværs af den offentlige sektor for at dele konkrete løsninger og erfaringer. 

InnovationspraktikInnovationspraktik tilbyder offentlige medarbejdere og ledere at tage i praktik på en anden offentlig arbejdsplads i en uge hvert år.

Se en video om Spredningsguiden her:

Afspil video
66VIYZh8UEs

Læs også:

Prøv Spredningsguiden og få hjælp til at dele eller genbruge innovation >