Deltag i Innovationspraktik

Vær med i Innovationspraktik og lær noget nyt om dit eget og andres arbejde.

Innovationspraktik

Center for Offentlig Innovation har skabt Innovationspraktikken for at gøre det lettere for offentlige arbejdspladser, medarbejdere og ledere at lære af hinanden – på tværs af den offentlige sektor.

Tre ud af fire innovationer i den offentlige sektor er helt eller delvist genbrug af andres løsninger, og fire ud af fem innovationer sker i samarbejde med andre uden for arbejdspladsen. 

Samtidig viser forskning og erfaring, at innovationer i høj grad spredes gennem relationer. Og Innovationspraktikken skaber netop nye relationer.

Derfor er der værdi at hente. Uanset om du på din arbejdsplads er vært for et besøg fra en eller flere praktikanter – eller om du selv rejser ud.

Nyt perspektiv på egne opgaver

Praktikken er en genvej til at skabe højere kvalitet og effektivitet gennem innovation.

Gennem ordningen tilbydes din arbejdsplads som praktikvært at få et spændende besøg, der giver nyt perspektiv på egne opgaver. Eller du kan selv komme i praktik på en anden arbejdsplads. På den måde skabes personlige møder og nye relationer, så gode løsninger hurtigere udveksles.

Praktikværterne kan ønske sig besøg af 1-3 praktikanter. Både værter og praktikanter kan ønske, hvor lang tid besøget skal vare. 

Praktikken skaber brugbare resultater: 3 ud af 4 værter og praktikanter fortæller i efterfølgende evalueringer, at de har haft konkret nytte af praktikopholdet, bl.a. i form af kendskab til nye løsninger og inspiration til at justere egne måder at arbejde på. Flere end 9 af 10 anbefaler Innovationspraktikken til andre.

Læs mere i materialerne om Innovationspraktikken her:

Innovationspraktik 2019

COI arbejder i år på øget innovationsfokus i samarbejder mellem det offentlige og den private sektor og effektiv spredning af velafprøvede teknologiske løsninger og afprøvning af nye teknologier.

Derfor målretter vi i år Innovationspraktikken og sender forsøgsvis et hold offentligt ansatte af sted i praktik hos en række udvalgte private virksomheder. Vi er lige nu i færd med at sætte holdet. 

Erfaringerne fra forsøgsordningen bruger COI til at udvikle den eksisterende praktikordning. Den vil blive relanceret i foråret 2020.

Jeg vil gerne kontaktes, når der er nyt om Innovationspraktikken >