Evaluering af innovation

Evaluering kan løfte din innovation op på et højere niveau.

Evaluering handler om systematisk at bedømme det innovative tiltag, I er i gang med, for at finde ud af, hvad der virker og hvordan. 

Evaluering hjælper med at formidle innovationens værdi til beslutningstagere, kolleger, samarbejdspartnere og borgere.

Når vi evaluerer innovation, bevæger vi os væk fra vores mavefornemmelser om, hvad der virker, og hen mod mere systematisk dataindsamling og et mere solidt vidensgrundlag. 

Hjælper i mindst tre dele

Evaluering hjælper dig i mindst tre dele af dit innovationsarbejde:

✔ Er evaluering en del af innovationsarbejdet fra begyndelsen, får I et solidt grundlag for at træffe valg undervejs om, hvad I skal arbejde videre med, og hvad der skal stoppes.

 Viden fra jeres evaluering styrker formidlingen af innovationens værdi til fx beslutningstagere, kolleger og borgere.

 Evaluering styrker innovationens spredning, fordi andre kan få viden om, hvilken værdi innovationen har skabt og hvordan.

Afspil video
x2TovhyOPP8

Chefkonsulent Lene Krogh Jeppesen forklarer, hvorfor evaluering er vigtigt.

Publikationer, der kan hjælpe din evaluering på vej:

Evaluering skal være overkommeligt

COI hjælper offentlige arbejdspladser til at styrke kapaciteten til at evaluere innovative tiltag. Og det er der behov for. Fra Innovationsbarometeret ved vi, at det kun er knap halvdelen af de offentlige innovationer, der er evalueret.

Ambitionen er, at flere evaluerer deres innovative tiltag, og at opgaven bliver enklere og mere attraktiv.