Evaluering af innovation

Evaluering kan løfte din innovation op på et højere niveau og afdække, hvad der virker.

Evaluer innovation

Evaluering handler om systematisk at bedømme det innovative tiltag, I er i gang med for at finde ud af, hvad der virker og hvordan. 

Evaluering hjælper med at formidle innovationens værdi til beslutningstagere, kolleger, samarbejdspartnere og borgere.

Det hjælper også til at understøtte jeres kritiske sans undervejs, til at få løbende inspiration og læring og til at finde ud af, hvad I får ud af at investere ressourcer i innovationen.

Når vi evaluerer innovation, bevæger vi os væk fra vores mavefornemmelser om, hvad vi tror der virker, og hen mod mere systematisk dataindsamling og et mere solidt vidensgrundlag.

Hjælper i mindst tre dele

Evaluering hjælper dig i mindst tre dele af dit innovationsarbejde:

1. Er evaluering en del af innovationsarbejdet fra begyndelsen, får I et solidt grundlag for at træffe valg undervejs om, hvad I skal arbejde videre med, og hvad der skal stoppes.

2. Viden fra jeres evaluering styrker formidlingen af innovationens værdi til beslutningstagere, kolleger, samarbejdspartnere og borgere.

3. Evaluering styrker innovationens spredningsrejse. Når andre vil genbruge jeres innovation, har de brug for at vide, hvilken værdi innovationen har skabt hvordan. En god evaluering kan lave den fortælling og dermed understøtte andres genbrug af innovationen.

LÆS OGSÅ

→ Analyse af professor Peter Dahler-Larsen: Fremmer strategisk innovationskapacitet evaluering af innovation?

Skal være overkommeligt

COI hjælper offentlige arbejdspladser til at styrke kapaciteten til at evaluere innovative tiltag. Og det er der behov for. Fra Innovationsbarometeret ved vi, at det kun er knap halvdelen af de offentlige innovationer, der er evalueret. Ambitionen er, at flere evaluerer deres innovative tiltag, og at opgaven med bliver enklere og mere attraktiv.

Publikationer, der kan hjælpe din evaluering på vej:

Få evalueringskittet med Grønspættebogen og Arbejdsskemaer

Du kan også bestille evalueringskittet i fysisk form ved at sende en mail til coi@coi.dk

Download Grønspættebogen og kom i gang med din evaluering >