Spredningsnetværket

 

Foto: Løsningsbørs i Hedensted

Center for Offentlig Innovation tilbyder innovatører i den offentlige sektor at deltage i et netværk for spredning af innovation. Netværket har til formål at understøtte videndeling og genbrug af erfaringer og konkrete innovative løsninger. Måske opstår der også nye muligheder for samarbejde? 

Spredning af værdiskabende løsninger 

”Det er gennem mine netværk, jeg får mest inspiration til innovation”. Sådan siger en konsulent i en kommune, som Center for Offentlig Innovation (COI) har samarbejdet med. Forskningen bekræfter, at viden vandrer lettest gennem personlige relationer, både den eksplicitte og den tavse viden.

Men det er ikke altid tilstrækkeligt at sætte folk sammen – vi skal skabe et fortroligt rum, hvor vi fortæller den ærlige historie om innovationsprocessen og hjælper hinanden med at se mønstre på tværs.

Viden og løsninger udviklet hos andre kræver ofte oversættelse og tilpasning for at kunne omsættes til effektive og nyskabende løsninger på andre arbejdspladser.  Samtidig kan det være svært at finde tiden til at sprede viden og løsninger, så de kommer flere til gavn.

Derfor faciliterer COI et netværk for offentlige innovatører, der ønsker at arbejde med spredning af værdiskabende løsninger på tværs af delsektorer og faggrænser.

Netværket er en mulighed for at dele, genbruge, blive inspireret og gensidigt udvikle hinandens innovation. Arbejdet vil tage udgangspunkt i COI’s Spredningsguide som et fundament og fælles sprog for spredningsprocesserne – både i regi af netværket, og når deltagerne arbejder med spredning hjemme.

Medlemmerne deler viden mellem møderne på en fælles online videndelingsplatform og giver sparring til hinanden per telefon, mail eller fysiske møder.

Hvem kan deltage:

Netværket er for kommunalt, regionalt og statsligt ansatte projekt- og programledere, udviklingskonsulenter, innovationskonsulenter, fagpersoner, teamledere og andre, som arbejder med innovation i praksis. Det er vigtigt, at man har lyst til åbent at dele ud af egne erfaringer og en ambition om at lære af andre.

En plads i netværket er personlig, for at vi kan opnå størst mulig tillid og fortrolighed mellem deltagerne. I kan deltage op til tre fra samme organisation - det kan være nemmere at gennemføre de nye ideer, når I kommer tilbage, hvis I er flere afsted.

Netværksmøderne

I 2017 er der foreløbigt planlagt fem netværksmøder. Alle møderne holdes fra 10.00-15.30  på skift hos netværkets medlemmer.

  • 1. februar, Republikken, Vesterbrogade 26, lokalet Rummet, København V
  • 6. april, INSP! Roskilde
  • 8. juni, Aalborg Kommune
  • 20. september, Vejle Kommune
  • 17. november, IBOS, Hellerup

På det første rammesættende netværksmøde samarbejder vi med Nadja Pass fra Borgerlyst om at sætte fokus på de vigtige elementer i det at være et netværk og herunder rollen som brobygger mellem netværket og arbejdspladsen. Indholdet på de øvrige møder følger i begyndelsen af det nye år. 

Pris

Det koster 4.000 kr. per deltager per år plus moms plus transportudgifter. 2.500 kr. for efterfølgende kolleger fra samme arbejdsplads (maks. tre).

Tilmeldingen er bindende for et år. Der gives ikke penge retur ved fravær.

Ansøgning

For at få et godt udbytte af netværket, kræver det god forberedelse, stabil deltagelse og tid til opfølgning. Ansøg derfor kun om deltagelse i netværket, hvis du kan afse tid til både forberedelse, deltagelse på møderne og opfølgning hjemme samt sparring med andre deltagere mellem møderne.

Netværket optager kun nye medlemmer i januar måned og lukker derefter for optagelse. Der er lukket for optagelse i 2017.

COI faciliterer netværket i samarbejde med værten for hvert enkelt møde og byder ind med viden fra egne aktiviteter om offentlig innovation, hvor det er relevant. Majken Præstbro og Lene Krogh Jeppesen er tovholderne for netværket og de gennemgående facilitatorer.

Vi har sideløbende oprettet et netværk for innovationschefer ansat i kommuner, regioner og stat. Netværket er forbeholdt ledere af innovationsenheder. Læs mere her: Netværk for innovationschefer. Eller kontakt Pia Gjellerup på tlf. 61 81 31 01 eller mail: pgj@coi.dk.

Tilmeld nyhedsbrev
Få nyheder om COI og offentlig innovation direkte i din indbakke.