Netværk for offentlige innovationschefer

COI's Netværk for innovationschefer er lukket for optag af medlemmer for 2018.

Medlemmer af Innovationschefnetværket 2107

Nogle af medlemmerne af chefnetværket 2017.

Innovationsledelse i politisk styrede organisationer

Mange offentlige arbejdspladser har de senere år valgt at arbejde målrettet med innovation – forstået som en målrettet indsats for at skabe nye eller væsentligt forbedrede politikker, reguleringer, teknologiske løsninger, serviceydelser, måder at kommunikere på mv. Typisk sker dette gennem øget involvering af borgere og andre eksterne aktører og ved at introducere nye former for organisationsinterne, tværgående udviklingsprocesser.

Innovationsprocesser i det offentlige adskiller sig fra tilsvarende processer i den private sektor ved, at de skal gennemføres inden for rammerne af et politisk mandat, der i sagens natur kan skifte ved nye poster i regering, byråd og regionsråd. Desuden skal de gennemføres i overensstemmelse med krav til åbenhed og ligebehandling.

COI’s Netværk for offentlige innovationschefer er et forum, hvor medlemmerne åbent og ærligt deler ud af udfordringer og erfaringer og giver sparring til de andres problemstillinger inden for dette felt.

Et medlem udtaler: "Det er første gang, jeg har været del af et ledelsesnetværk, jeg kan spejle min egen ledelsesgerning, kompetencer mv. i. Det er virkelig givende og inspirerende. Og så er det super godt faciliteret!"

Se også: Medlemmer af Netværk for offentlige innovationschefer i 2018

For at blive optaget i netværket skal du:

  • have ansvaret for innovation på din kommunale, regionale eller statslige arbejdsplads, enten for en innovationsenhed eller tilsvarende eller et koordinerende ansvar;
  • være villig til åbent og ærligt at dele udfordringer og personlige erfaringer med de øvrige medlemmer,
  • kunne mødes forskellige steder i landet alt efter værtskabet for møderne, og
  • være indstillet på at komme til samtlige møder i hele den fastsatte tid.

Møder i 2018

Møderne afholdes på skift hos medlemmerne i hele landet og indeholder bl.a. en kort præsentation og diskussion af innovationsarbejdet hos værten.

På enkelte af møderne vil der være inspirationsoplæg udefra, men hovedvægten af arbejdet i netværket foregår omkring medlemmernes egne problemstillinger og udfordringer og behov for sparring.

Det konkrete indhold fastlægges efter ansøgningerne og det indledende møde.

Der er fem møder, hvoraf det ene er et seminar med overnatning:

Møde 1: Onsdag den 28. februar kl. 10-16

Møde 2: Tirsdag den 24. april kl. 10-16

Møde 3 (seminar): Torsdag-fredag den 30.-31. august i Helsinki, Finland

Møde 4: Tirsdag den 2. oktober, kl. 10-16

Møde 5: Torsdag den 29. november, kl. 10-16

Desuden opfordres medlemmerne til at tage 2-5 dage i Innovationspraktik hos hinanden på et selvvalgt tidspunkt.

Netværket faciliteres af Majken Præstbro fra Center for Offentlig Innovation (COI), evt. i samarbejde med værten for det enkelte møde.

Pris

Prisen for deltagelse er ca. 8.000 kr. årligt per deltager plus moms plus transportudgifter, inkl. forplejning og oplægshonorarer.

Værtskabet går på skift, og udgifterne til lokaler og forplejning afholdes af værten.

Optagelse

Af hensyn til medlemmernes opbygning af tillid og kendskab til hinanden optager netværket kun nye medlemmer én gang om året, og vi lægger vægt på kun at optage medlemmer, som i udgangspunktet vil og kan komme hver gang.

Maks. antal: 25 medlemmer.

Netværket er lukket for optag af medlemmer for 2018.

Tilmeldingen er bindende for et år. Der gives ikke penge retur ved afbud, og det er ikke muligt at sende en anden.

Ansøgningen skal indeholde en kort præsentation af dig selv og dit ansvarsområde samt en skitsering af:
- Hvilke udfordringer oplever du i din innovationsledelse?
- Hvad ønsker du netværkets hjælp til?
- Hvad ønsker du at bidrage med til netværket?
- Hvilke ideer har du evt. til mødernes indhold og form?

Til inspiration kan du kigge på evalueringen for 2017, hvor flere formulerer forventninger og udbytte af netværket. Husk at reservere datoerne i kalenderen allerede ved ansøgningen.

Ansøgningen sendes til Pia Gjellerup pgj@coi.dk.

Ønsker du at høre mere om Netværk for offentlige innovationschefer? 

Kontakt Pia Gjellerup, formand for netværket og centerleder i COI, på pgj@coi.dk eller tlf. 61 81 31 01 eller relationschef Majken Præstbro på mmp@coi.dk eller tlf. 61 81 31 04.

 

Tilmeld nyhedsbrev
Få nyheder om COI og offentlig innovation direkte i din indbakke.