Parterne bag COI

Her kan du læse mere om parterne bag COI.

COI blev etableret i 2014 af parterne på det offentlige arbejdsmarked: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.

Som led i de økonomiske aftaler i juni 2017 blev det aftalt at formulere en ny strategi for COI's funktion og arbejde og at formere en ny styregruppe bestående af  repræsentanter for staten, KL og Danske Regioner.